Sunday, April 28, 2013

al-Luma' fi Ushul al-Fiqh


 
Kitab al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh  adalah antara karya dalam bidang usul fiqh yang sangat penting. Kitab al-Luma’ ini merupakan sebuah kitab ringkasan (mukhtashar) yang disusun oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali al-Syairazi bagi sebuah kitab karya beliau yang lain, iaitu Kitab al-Tabhsirah fi Ushul al-Fiqh. Kitab ini sangat istimewa kerana isi kandungan banyak memaparkan dalil-dalil dan perbincangan. 
 
Download Kitab al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh

No comments:

Post a Comment