Sunday, April 7, 2013

al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Quran


Kitab al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Quran  (الـمـعـجـم الـمـفـهـرس لألـفـاظ الـقـرآن الـكـريـم ) merupakan sebuah kitab rujukan yang lengkap dalam mencari ayat-ayat al-Quran mengikut huruf abjad (alif – ya).

Kitab yang sangat penting ini disusun oleh al-‘Allamah al-Muhaqqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, seorang ulama terkenal dari Mesir yang telah memberi sumbangan yang besar dalam bidang pentahqikkan (pengeditan) dan semakan terhadap kitab-kitab karya ulama terdahulu, khusus mengenai hadis-hadis Rasulullah saw. Beliau dilahirkan pada tahun 1299H / 1882M dan wafat pada 23 Zul Qa’dah tahun 1388H / 2 Februari  1968.

Kitab ini memudahkan kita mencari ayat al-Quran kita inginkan Contohnya jika kita ingin mencari ayat yang mempunyai perkataan ‘Jannah’, maka kita melihat huruf  -jim- dan mencari perkataan Jannah, maka, akan tersenarailah semua ayat-ayat yang mempunyai perkataan ‘jannah’, beserta dengan ayat, surah dan juzuznyz.  

No comments:

Post a Comment