Sunday, March 4, 2018

NUR AL-YAQIN FI SIRAH SAYYID AL-MURSALIN


Kitab Nur al-Yaqin Fi Sirah Sayyid al-Mursalin (نور اليقين فى سيرة سيد المرسلينadalah sebuah karya al-Marhum Syaikh Muhammad bin ‘Afifi al-Khudhari al-Bajuri (1872-1927 M / 1289-1345 H) seorang ulama berasal dari negara Mesir.  Beliau terkenal dengan nama Syaikh Muhammad Khudhari Bek.

Kitab Nur al-Yaqin ini adalah sebuah karya dalam bidang sirah yang membicarakan secara khusus mengenai riwayat hidup Rasulullah saw dari masa kelahiran hingga hari kewafatannya. Kitab ini adalah antara karya sirah Rasulullah saw  yang ringkas, tetapi padat dan lengkap dengan fakta-fakta sejarah dan peristiwa-peristiwa penting sepanjang kehidupan Rasulullah saw.

Di antara sumber rujukan utama kitab Nur al-Yaqin ialah; al-Syifa’ bi Ta’rif Huquq al-Mushthafa atau al-Syifa fi Syaraf al-Mushthafa, karya Imam al-Qadhi Abu al-Fadhl ‘Iyadh bin Musa bin ‘Iyadh al-Andalusi al-Maliki (476-544H), Mawahib al-Laduniyyah bi al-Minah al-Muhammadiyyah dan Sirah al-Halabiyyah. Dua buku yang terakhir ini adalah karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar al-Qasthalani(851-923H).


Ringkasan kitab Nur al-Yaqin

Kitab ini telah diringkas  oleh Syaikh ‘Umar bin Yahya Abdul Jabbar[1]  (1320-1391H) melalui karya beliau yang berjudul Khulashah Nur al-Yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin (خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين). Syaikh ‘Umar bin Yahya Abdul Jabbar adalah seorang ulama yang berasal dari Makkah, Arab Saudi. Beliau aktif dalam bidang penulisan dengan penyusunan buku-buku teks di peringkat sekolah menengah dan rendah di Arab Saudi pada zamannya. Beliau pernah menabur baktinya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Kitab Khulashah Nur al-Yaqin yang diterbitkan dalam 2 jilid ini adalah antara karya yang disusun sebagai buku teks  peringkat rendah untuk kegunaan di sekolah-sekolah agama di Indonesia.

Sehingga sekarang kitab ini masih digunakan diajarkan di pesantren dan madrasah diniyyah di Indonesia. Kitab ini masih ada dijual di kedai-kedai buku agama di Indonesia dan Malaysia.  Di antara karya-karya beliau yang lain yang disusun sebagai buku teks ialah al-Mabadi’ al-Fiqhiyyah ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i” (4 juz), Taqrib al-Fiqh al-Syafi’i dan Khulashah Itmam al-Wafa’ fi Sirah al-Khulafa’[2].

Kitab Nur al-Yaqin dan Khulashah Nur al-Yaqin ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu / Indonesia oleh beberapa syarikat penerbitan.

Kitab Nur al-Yakin (Arab) boleh dimuat turun melalui pautan;

Semoga bermanfaat.[2] Kitab Khulashah Itmam al-Wafa’ fi Sirah al-Khulafa’ juga merupakan ringkasan bagi karya Syaikh Muhammad al-Khudari.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...