Monday, March 19, 2018

Manzhumah al-Sittin Mas-alah al-Musammat bi al-Fath al-Mubin


Kitab Manzhumah al-Sittin Mas-alah al-Musammat bi al-Fath al-Mubin (منظومة الستين مسألة المسماة بالفتح المبين) adalah sebuah karya Syaikh Mustafa bin Usman al-Jawi al-Qaruti, seorang ulama dari Garut, Indonesia. Kitab ini disusun oleh Syaikh Mustafa bin Usman al-Jawi al-Qaruti  dalam bentuk nazam (al-Manzhumah) berdasarkan Matn al-Sittin Mas-alah ( الستين مسألة ) .

Manakala kitab al-Sittin Mas-alah pula merupakan satu kitab fiqh mazhab Syafi’i yang ringkas, yang menghimpunkan enam puluh permasalahan agama yang berkaitan dengan akidah dan fiqh yang perlu diketahui oleh umat Islam. Kitab ini merupakan hasil karya al-Imam al-‘Alim Abu al-‘Abbas Ahmad al-Zahid (819H).

Kitab terkenal sebagai al-Fath al-Mubin ini telah diberikan huraian (syarah) oleh  al-‘Allamah al-Syaikh Abu al-Mu’thi Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi (1316H/1898M) melalui karya berliau yang berjudul  al-‘Aqd al-Tsamin Syarh ‘ala al- Manzhumah Musamma bi al-Fath al-Mubin (العقد الثمين شرح منظومة الستين مسألة المسماة الفتح المبين).

Semoga bermanfaat,

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...