Tuesday, March 13, 2018

QURRAH AL-'UYUN BI SYARH NUZHUM IBN YAMUN FI ADAB AL-NIKAH


Kitab Qurrah al-‘Uyun (قرة العيون) atau judul lengkapnya Qurrah al-‘Uyun bi Syarh Nuzhum Ibn Yamun fi Adab al-Nikah wa Ma Yatallaq bihi Mimma Yajib wa Yubah (قرة العيون بشرح نظم ابن يامون في آداب النكاح وما يتعلق به مما يجب أو يباح ) adalah sebuah karya yang membincangkan mengenai pernikahan menurut agama Islam. 

Kitab ini disusun oleh Syaikh al-Faqih Abu Abdullah Muhammad al-Tihami bin al-Madani Kannun al-Idrisi al-Husaini al-Fasi (1323H) sebagai huraian (syarah) bagi nazam yang disusun oleh Syeikh al-Imam al-‘Allamah al-Hammam Abu Muhammad Sayyid Qasim Bin Ahmad Bin Musa Bin Yamun al-Talidi al-Akhmasyi (), yang terkenal dengan gelaran Ibn Yamun.

Kandungan kitab ini memuatkan beberapa fasal mengenai tatacara dalam membina rumah tangga yang menepati ajaran Islam. Berikut beberapa perkara yang dibincangkan dalam kitab ini;

1. Nikah dan Hukumnya.  
2. Beberapa hal yang positif dalam perkahwinan (nikah) 
3. Perkara yang perlu dilakukan dalam menikah
4. Mencari waktu yang tepat untuk melakukan hubungan intim
5. Sekitar penyelenggaraan majlis perkawinan(walimah) 
6. Tentang tata krama melakukan hubungan intim
7. Tentang etika dan cara-cara yang nikmat dalam melakukan hubungan intim
8. Tentang berdandan dan kesetiaan isteri
9. Tentang posisi, cara untuk mencapai puncak kenikmatan dan do`a dalam bersetubuh
10. Tentang makanan yang perlu dijauhi saat sedang berbulan madu dan ketika isteri hamil
11. Beberapa perkara hal yang perlu dilakukan ketika hendak melakukan hubungan intim
12. Kewajiban suami terhadap isteri dalam memberi nafkah batin.
13. Posisi dalam bersetubuh yang perlu dihindari.
14. Batas-batas yang diharamkan dan dihalalkan dalam hubungan intim dengan isteri
15. Memilih waktu yang tepat dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam hubungan          intim.
16. Perkara larangan bagi orang yang sedang junub
17. Tentang orang yang hendak bersetubuh dua kali dan hal-hal yang perlu di perhatikan     dalam bersetubuh
18. Suami isteri harus saling memuliakan dan saling menghormati antara sama lain.
19. Kewajiban suami terhadap isteri dan seluruh anggota keluarganya dalam membina rumah tangga.
20. Suami dan isteri wajib mendidik anak mereka agar menjadi anak yang berbudi luhur

Kitab Qurrah al-‘Uyun ini telah diterbitkan terjemahannya ke dalam Bahasa Melayu dan Indonesia oleh beberapa syarikat penerbitan.

Kitab Qurrah al-‘Uyun (Arab) boleh dibaca dan dimuat turun di http://www.archive.org/download/abuyaala_nikah_yamun/nikah_yamun.pdf

Manakala terjemahannya boleh dibaca secara atas talian di https://terjemahan-qurratul-uyun.blogspot.my/

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...