Saturday, January 26, 2013

Tafsir Juz 'Amma


Kitab Tafsir Juz 'Amma Bahasa Melayu[1] merupakan karya  al-'Alamah al-Adib Jama'in 'Abdul Murad seorang tokoh tafsir di Alam Melayu berasal dari Sumatera Barat. Walaupun karya beliau ini tidak merangkumi 30 juzuk al-Quran tetapi Tafsir Juz 'Amma (juzuk yang ke-30) yang mengandungi 38 buah surah termasuk surah al-Fatihah sangat memberi manfaat kepada pembaca tafsir beliau. Huraian yang mudah dan menggunakan bahasa yang sederhana mudah difahami menyebabkan kita tidak jemu untuk menelitinya.
Kitab yang berukuran 26½ x 9cm mengandungi 196 halaman merupakan kitab yang sederhana dan sangat sesuai dibaca bagi penuntut tahap menengah dan masyarakat awam. Sangat sesuai digunakan sebagai teks untuk pengajian dan kuliah di masjid-masjid.

Tafsir Juz 'Amma sangat memberi faedah kepada masyarakat Islam kerana juz 'Amma terkenal dengan gelaran ayat-ayat lazim kerana ianya selalu dibaca didalam sembahyang. Masyarakat Islam khasnya masyarakat Melayu dapat melaksanakan solat dengan sempurna jika mereka dapat memahami dan menghayati apa yang dibaca.

Pengarang telah menyelesaikan Tafsir Juz 'Amma ini di Pulau Pinang pada pukul 10.50 waktu tempatan pada hari Ahad 16 Rabi' al-Awal 1357H bersamaan 4 haribulan Jun 1939. Kitab ini mula dicetak pada 19 syawal 1377H bersamaan 8 Mei 1958M. Justeru itu, kitab tafsir ini perlu dikaji dan diteliti dari segi penulisannya dan metolodologinya yang diguna pakai oleh al-'Alamah al-Adib Jama'in 'Abdul Murad.


Metodologi

Tanpa sebarang mukaddimah atau pengenalan kitab pengarang memulakan karyanya dengan penafsiran surah al-Naba' sehingga sampai kepada surah al-Nas dan diakhiri dengan surah al-Fatihah. Ditulis nama surah beserta tempat turun ayat ditengah bahagian atas pada tiap permulaan surah. Contoh "Surah al-Naba' Makiyah". Di penjuru sebelah kanan ditulis nombor kedudukan surah dan di penjuru sebelah kiri ditulis nombor ayat bagi tiap-tiap surah. Cara ini dapat memudahkan pembaca untuk mengenalpasti jumlah ayat serta kedudukan bilangan surah, cuma surah al-Fatihah tidak mengikut format ini.

Setelah selesai mentafsirkan sesuatu surah, pengarang menyebutkan perkataan "Wa Allahu A’lam bi Muradihi - tamat  tafsir surah…………(dinyatakan nama surah). Ini menunjukkan sifat tawaduk dan warak yang ada pada pengarang.

Apa yang membuat pembaca agak keliru dengan tafsir ini ialah nombor ayat diletakkan pada permulaan ayat tidak sebagaimana yang terdapat dalam mashaf biasa yang nombor ayatnya ditulis dihujung tiap ayat, walaubagaimanapun format tersebut bukanlah menjadi alasan untuk kita tidak membacanya.

Bagi memudahkan pembaca untuk merujuk surah-surah tertentu dengan cepat judul tajuk atau fihris diletakkan pada halaman akhir sekali lengkap dengan muka surat dan kandungan tafsir. Satu format yang agak baik dan memudahkan pembaca ialah terjemahan ayat diletakan bersebelahan dengan ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Pembaca akan mudah memahami ayat dan terjemahan secara serentak dan cepat,lebih-lebih lagi bagi mereka yang kurang mahir bahasa Arab. 

Terdapat juga surah-surah tertentu pengarang memulakan pentafsiran dengan menyebut latarbelakang ayat dan sebab turun ayat. Metod yang biasa digunakan oleh kebanyakan ahli tafsir iaitu dengan mentafsirkan beberapa ayat kemudian disambung dengan ayat –ayat yang lain hingga selesai keseluruhan surah diikuti juga oleh pengarang dalam mentafsir surah-surah juzuk 'Amma melainkan surah-surah yang pendek ditafsir secara keseluruhannya.

Dalam menjelaskan satu-satu perkara yang agak penting atau yang perlu diambil perhatian pengarang menggunakan istilah-istilah tertentu bagi tajuk-tajuk kecil seperti:

i.   Ya Ma'syara al-Muslimim
ii.  Keterangan ringkas
iii. Faedah
iv. mempercayai dan mengimani
v.  Lebih penting dan lebih utama
vi. Beramal Salih
vii. Wasiat mewasiati dengan hak
viii. Wasiat mewasiati dengan sabar
ix. Duduknya kejadian itu
x. Masalah yang perlu diterangkan disini

Sepuluh tajuk kecil itu jelas menunjukan bahawa pengarang merupakan seorang yang mahir dalam bidang tafsir dan dapat menentukan dalam tafsiran perlu kepada keterangan lanjut, huraian yang lebih mendalam, cerita latarbelakang ayat dan beberapa faedah yang perlu diambil perhatian.  Format pentafsiran ayat dengan ayat ,ayat dengan hadis nabi saw dan ayat denga kata-kata sahabat digunakan juga oleh pengarang bagi menjelaskan pengertian satu-satu perkataan atau istilah. Pengarang juga mengambil kata-kata al-Imam al-Syafi’i untuk menjelaskan kepentingan sesuatu surah.

Semasa mentafsirkan ayat yang berkaitan dengan keimanan lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan sam'iyat, pengarang tidak berlebihan dalam pentafsirannya. Sebagai contoh ketika menjelaskan tentang malaikat Hafazah dalam menafsir surah al-Infitar ayat 10,11 dan 12 pengarang mengatakan;

"Kita benarkan dan kita yakini kerana adanya Hafazah itu dikhabarkan oleh Allah kepada kita.Tidak wajib kita memeriksa lebih jauh daripada apakah kejadian Hafazah itu. Bagaimanakah cara dan menulis perbuatan kita,dimanakan mereka tuliskan, dengan apakah mereka menulis dan lain-lain sebagainya, kerana itu urusan dan pekerjaan ghaib kepada kita manusia".

Apa yang istimewanya dalam tafsir ini ialah tidak sedikitpun terdapat kesah-kesah israilliat walaupun pengarang mentafsirkan ayat-ayat yang ada hubungkait dengan cerita atau qisah seperti surah al-Fill yang ceritanya ada hubungan dengan cerita tentera bergajah, surah al-Falaq yang ada hubungan dengan kesah nabi disihir dan surah al-Nas yang ada kaitan dengan gangguan syaitan. Dalam masalah ini pengarang banyak menggunakan ayat-ayat yang lain dan hadis nabi bagi menjelaskan perkara yang sebenar .

Kemahiran pengarang dalam bidang ilmu Falaq jelas dapat dilihat apabila beliau mentafsir surah al-Buruj yang menceritakan tentang cakerawala bintang-bintang buruj. Beliau dapat menamakan bintang-bintang yang berada disebelah utara dan disebelah selatan. Beliau juga dapat mempastikan peredaran matahari pada tarikh tertentu dan bulan tertentu . Sebagai contoh beliau menyebut disebelah utara terdapat tiga buruj, ketiga-tiga biruj itu dilalui oleh matahari dalam masa tiga bulan mulai 20 dan 21 Mach sampai 20 atau 21 Jun. Tiga buruj lagi yang berada disebelah selatan, matahari akan melalui tiga buruj itu pada 23 atau 24 September sampai 21 atau 22 Disember

Pentafsiran yang demikian rupa akan menarik minat pembaca lebih-lebih lagi bagi yang meminati ilmu Falaq atau ilmu Astronomi.

Pengarang ada juga menyentuh tentang sujud tilawah apabila mentafsir surah al-Insyiqaq dengan katanya " Sampai disini, iaitu sampai kepada ayat  ini, si pembaca dan si pendengar surah al-Insyiqaq ini hendaklah sujud tilawah,baik dalam sembahyang kalau imam sujud tilawah atau di luar sembahyang.

Metod Surah al-Fatihah

Cara susunan penulisan surah al-Fatihah agak berlainan sedikit dari penulisan surah-surah yang lain.Pengarang tidak lagi meletakan nombor bilangan ayat disebelah kiri dan nombor turutan surah disebelah kanan. Pengarang meletakakan nama surah al-Fatihah ditengah-tengah sebelah atas halaman dan terus menyatakan dibawah nama surah tersebut dengan "Makiyah ayatnya tujuh". 

Tidak dapat dipastikan mengapa pengarang menulis cara yang berlainan dari segi susunannya. Kalau dikatakan surah ini terlebih dahulu ditafsirkan tidak mungkin kerana diakhir tafsiran surah al-Fatihah ditulis dengan kata-kata;

"Sampai disini selesailah saya mengusahakan Tafsir Juzuk 'Amma ini. Saya ucapkan syukur dan pujian kepada Allah, dan saya harap Allah jadikan karangan ini manafaat untuk umum dan jadi amal salleh untuk saya. Amin". 

Memulakan penafsiran surah al-Fatihah ini dengan menjelaskan latar belakang surah dengan mendatangkan beberapa nama surah tersebut. Terdapat juga dalam surah tersebut tentang janji bahagia dan janji sengsara.

Pengarang dengan jelas mentafsirkan surah ini satu ayat demi satu ayat mengikut urutan. Pentafsirannya menggunakan pendekatan yang mudah contoh-contoh yang  dikemukakan dapat membuka minda dan sesuai pada mana-mana zaman pun. Huraian yang panjang lebar ketika mentafsirkan ayat kedua dari surah tersebut pembaca dapat merasakan bahawa terdapat hubungan antara manusia dengan Khaliq.  Pengarang membahagikan Hidayah kepada lima bahagian ketika mentafsirkan ayat yang keenam dari surah tersebut. Antaranya ialah:

a. Hidayah al-Wijdan al-Thabi’in
b. Hidayah al-Hawas
c. Hidayah akal
d. Hidayah al-Din
e. Hidayah Taufiq

Dengan penerangan serta huraian yang begitu lengkap pembaca akan dapat sesuatu yang sangat berharga apabila membaca tafsir tersebut.


Kesimpulan

Secara keseluruhan Tafsir Juzuk 'Amma ini sangat memberi faedah kepada sesiapa saja yang menelitinya. Pengarangnya merupakan seorang yang mahir dalam berbagai ilmu. Kitab ini sangat sesuai dijadikan teks untuk kajian tafsir khususnya ayat-ayat yang terkandung dalam juzuk 'Amma yang mana surah-surahnya selalu dibaca ketika solat terutamanya bagi masyarakat Melayu[2]


Sumber: 

http://disertasi.blogspot.com/2007/06/disertasi-ilmiah-5-tafsir-juzuk-amma.html


[1] Catatan mengenai kitab Tafsir Juz ‘Amma ini, berdasarkan kitab edisi Jawinya, yang diulang cetak beberapa kali oleh beberapa penerbitan berdasarkan cetakan pertamanya pada tahun 1958. Naskhah rujukan catatan ini, adalah cetakan Matba'ah Bin Halabi, Thailand (tanpa tarikh).
[2] Kitab Tafsir Juz ‘Amma ini telah diterbitkan dengan edisi ruminya, yang telah usahakan oleh Ustazah Noraine Abu.

No comments:

Post a Comment