Thursday, January 17, 2013

Terjemah Jawahirul Bukhari


Sebagaimana yang saya janjikan sebelum ini, ketika memaparkan catatan ringkas mengenai Kitab Jawahir al-Bukhari  karya al-Syeikh al-‘Allamah Musthafa Muhammad ‘Imarah, iaitu akan membuat beberapa catatan mengenai sebuah karya terjemahan bagi kitab tersebut.

Berikut saya lampirkan catatan ringkas mengenai Terjemahan Jawahir al-Bukhari, yang ada dalam koleksi saya.

Judul: Terjemah Jawahirul Bukhari[1]
Penterjemah: Drs. Muhammad Zuhri
Penerbit: Raja Murah al-Qana’ah, Indonesia

Tiada catatan tahun terbitan dan bilangan cetakannya. Kemungkinan cetakan pertama pada tahun 1979, berdasarkan tarikh yang dicatatkan di bawah kata pengantar penterjemahnya, iaitu bulan Mei, 1979. Buku ini diterbitkan dalam dua buah buku (jilid).

Buku Terjemah Jawahirul Bukhari ini tidak dilampirkan muqadimah asal penyusunnya, tetapi disediakan “ Kata Pengantar Penterjemah”.

Di bahagian ‘Kata Pengantar Penterjemah’-nya, penterjemah menyebut judulnya sebagai ‘TARJAMAH JAWAHIRUL BUKHARI’.  Penterjemah juga menyebutkan, “ di bawah beberapa hadits dikemukakan sekedar uraian yang berhubung dengan hadist tersebut yang mana uraian itu penterjemah ambil dari syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Qasthalani”.

Sekadar menyinggung kata-kata penterjemah di atas, pada mulanya saya mengandaikan penterjemah telah menterjemahkan teks-teks hadist dalam Jawahirul Bukhari, kemudian beliau mengambil dan menterjemahkan syarahnya dari karya Imam al-Qathalani[2] dari kitab asalnya, iaitu Kitab Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhari.

Kemudian, saya telah melihat dan membaca sepintas lalu kitab ‘Arabnya, khusus pada cetakan ketiganya pada 1348H. Saya dapati syarah Imam al-Qasthalani itu memang telah dilampirkan sendiri oleh penyusunnya Syeikh Musthafa Muhammad ‘Imarah dan beliau telah  menyatakan dalam muqaddimahnya. Bahkan di bahagian hadapan ‘cover’nya telah dicatatkan judul sebagai, Jawahir al-Bukhari wa Syarh al-Qasthalani  700 Hadits Masyruhah”.

Saya telah membuat perbandingan antara dua syarah yang terkandung dalam buku terjemahan dan buku asalnya, saya dapati ada perbezaan bentuk penyampaiannya. Dalam buku asalnya dicatatkan dalam bentuk nota kaki yang agak ringkas, sedangkan dalam buku terjemahan diletakkan syarahnya selepas teks hadits, dan huraiannya lebih jelas serta beberapa tambahan dengan pendapat para ulama hadits sebagaimana dalam kitab Irsyad al-Sari.

Kesimpulan, saya berpendapat penterjemah telah membuat terjemahannya, sememangnya berdasarkan Kitab Jawahir al-Bukhari yang telah ada huraian Imam al-Qasthalani sebagai yang diterangkan di atas, namun begitu, penterjemah juga telah membuat rujukan yang teliti kepada karya asal Imam al-Qasthalani tersebut, ini berdasarkan isi kandungan huraiannya dalam buku terjemahan lebih jelas[3]. Oleh itu, kata-kata penterjemah di atas[4], boleh dipertanggungjawabkan.

Huraian hadits yang dilampirkan dalam buku terjemahan ini, banyak  dinukilkan pendapat ahli-ahli hadits terkenal seperti Imam al-Kirmani, al-Nawawi, Ibnu Baththal, al-Khaththabi, dan beberapa ulama yang lain.

Sebagai penutup catatan ini, saya bawakan kata-kata penterjemah; “ Harapan penterjemah, semogalah terjemahan ini bermanfa’at dalam rangka penyiaran ajaran Islam dikalangan masyarakat kita Indonesia ini. Kepada para ulama penterjemah mengharapkan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan buku ini. Untuk itu penterjemah menyampaikan terima kasih.....

Semoga bermanfaat.


[1] Sebagaimana yang ditulis di bahagian hadapan ‘cover’nya. Namun di helaian dalamnya dicatatkan dengan Tarjamah Jawahirul Bukhari.
[2] Beliau ialah Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Khatib al-Qasthalani (923H).
[3] Bukan semua hadits dalam buku ini diberikan huraiannya. Dalam sesuatu tajuk, ada hadits yang tidak diberikan huraian. Kadang kala, penterjemah menghimpunkan beberapa hadits  dalam satu tajuk dan meletakkan huraiannya di akhirnya.
[4] Iaitu   ‘’…… yang mana uraian itu penterjemah ambil dari syarah yang dikemukakan oleh Imam al-Qasthalani”.

1 comment:

  1. Salam. Bolehkan saya mendapatkan senaskah dengan cara pembelian.

    ReplyDelete