Tuesday, January 22, 2013

'Aqidah al-'Awam (عقيدة العوام)


Kitab Aqidah al-‘Awam (عقيدة ا لعوام ) merupakan kitab yang berisi bait-bait syair (nadzam) mengenai ilmu tauhidKitab ini dikarang oleh Syaikh al-Sayyid al-Marzuqiy. Nama lengkap beliau adalah al-Sayyid al-Syarif al-Syaikh Abu al-Fawzi Ahmad bin Muhammad bin al-Sayyid Ramadhan al-Marzuqiy al-Hasaniy wal Husainiy al-Malikiy, al-Mishriy al-Makkiy. Perkataan al-Marzuqiy di akhir nama beliau merupakan nisbah kepada al-‘Arif biLlah Marzuq al-Kafafi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1205 H di Mesir. Sepanjang waktu beliau bertugas mengajar di Masjid Mekkah. Kerana kepandaian dan kecerdasannya, beliau kemudian diangkat menjadi Mufti Mazhab Maliki di Mekkah menggantikan Sayyid Muhammad yang wafat sekitar tahun 1261 H.  Kitab 'Aqidah al-'Awam berisikan asas-asas keimanan ajaran Islam yang dijadikan pegangan bagi umat Islam. Kandungan menjelaskan mengenai ilmu tauhid dan sumber-sumbernya. Ilmu tauhid ini menjelaskan mengenai keesaan Allah dan pembuktiannya.
 
Dalam kitab ini, diterangkan mengenai sifat-sifat Allah SWT dan rasul-rasulnya, atau yang lebih dikenali sebagai 'aqa-id lima puluh.  'Aqa-id lima puluh itu terdiri dari 20 sifat yang wajib bagi  Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, serta 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil bagi para rasul dan 1 sifat jaiz bagi para rasul. Semuanya merupakan isi dari ajaran yang terangkum dalam kitab 'Aqidatul Awam.  Kewajiban mengetahui 50 keyakinan tersebut diperuntukkan, baik bagi laki-laki mahupun perempuan yang telah mukallaf. Kewajiban mengetahui 50 keyakinan tersebut tak hanya untuk diketahui tapi juga dimengerti, sehingga umat Islam boleh mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar.
 
Kitab 'Aqidah al-'Awam banyak diajarkan di pondok pesantren dan majlis ta'lim dan merupakan dasar-dasar ketauhidan yang harus difahami oleh setiap Muslim. Bahkan Syeikh Muhammad Nawawi al-Banteni al-Syafi’i (1316H) memandang penting untuk mempelajari Kitab 'Aqidatul 'Awam kerana setiap mukallaf wajib mengetahui sifat-sifat Allah, dengan mengenal Sifat Allah maka dia akan mengenal dirinya begitu juga sebaliknya. Jika sudah mengenal Allah, maka dia akan sentiasa taat dalam menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannnya.
 
al-Syaikh al-Sayyid al-Marzuqi telah merincikan (menghuraikan) Kitab ‘Aqidah al-‘Awam dalam sebuah kitab syarah yang diberi nama Tahshil Nail al-Maram li Bayani Manzhumah ‘Aqidah al-‘Awam (تحصيل نيل المرام لبيان منظومة عقيدة العوام). 
 
Selain beliau, antara ulama lain yang turut memberikan syarah atas kitab ‘Aqidah al-‘Awam ialah Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantaniy al-Jawiy al-Syafi’i dengan nama kitab Nur al-Zhalam ‘ala Manzhumah ‘Aqidah al-‘Awam (نور الظلام على منظومة عقيدة العوام)  dan Syaikh Ahmad al-Qaththa’aniy al-‘Aysawiy dengan nama kitab “Tashil al-Maram li Daaris Aqidah al-‘ Awam (تسهيل المرام لدارس عقيدة العوام).
 
Sekadar maklumat tambahan, di sini saya lampirkan “ Asal Usul Penyusunan Kitab ‘Aqidah al-‘AwamDalam kitab Nur al-Zhalam, al-Syaikh Muhammad al-Nawawi al-Bantani al-Jawiy menuturkan bahawa alasan Syaikh al-Marzuqiy menulis kitab tersebut adalah kerana beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatnya Pada malam Juma'at pertama dalam bulan Rajab tahun 1258 H, al-Marzuqiy telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah saw dan para sahabatnya. Dalam mimpi tersebut Rasulullah saw berkata kepada Sayyid Ahmad al-Marzuki "Bacalah Manzhumah Tauhid " barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk ke dalam syurga dan mendapatkan segala macam kebaikan, yang sesuai dengan maksud al-Qur'an dan Sunnah . Sayyid Ahmad Marzuqi pun bingung dan bertanya kepada Rasululloh saw "Nadzham apa ya Rasulullah..? Para sahabat menjawab " Dengarkan saja apa yang akan Rasulullah saw ucapkan " . Nabi Muhammad saw berkata " Ucapkan..     
أبـْـدَأُ بِـاسْمِ اللهِ والـرَّحْـمَنِ
Maka Sayyid Ahmad Marzuqi pun mengucapkan;       أبـْـدَأُ بِـاسْمِ اللهِ والـرَّحْـمَنِ
Sampai dengan akhir Nazham iaitu          وَصُحُـفُ الـخَـلِيلِ وَالكَلِيمْ
فِيهَـا كَلامُ الْعَلِيمْ الْـحَـكَم
 
Nabi Muhammad saw pada saat itu mendengarkan bacaan Sayyid Ahmad al-Marzuqi, maka saat itu pula Sayyid Ahmad al-Marzuqi terbangun dari tidurnya dan beliau baca apa apa yang terjadi dalam mimpinya, dan ternyata Nazham tersebut telah dihafaz dari awal sampai akhir nazham. Nazham tauhid yang telah diberikan Rasulullah kepada Sayyid Ahmad al-Marzuqi , beliau tuangkan dalam sebuah kitab yang diberi nama ‘'Aqidatul Awam" ( Aqidah untuk orang awam ) . Selang beberapa waktu lamanya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi bermimpi kembali bertemu dengan Rasululloh saw , dan Rasulullah saw berkata " Bacalah apa yang telah kau kumpulkan di hatimu ( fikiranmu)", lalu Sayyid Ahmad Marzuqi berdiri membacanya dari awal sampai akhir Nadzham dan para Sahabat Rasulullah di samping Nabi Muhammad saw mengucapkan "Amiin" pada setiap bait bait nadzham ini dibacakan. Setelah selesai Sayyid Ahmad Marzuqi menyelesaikan bacaannya, Nabi Muhammad saw berkata kepadanya dan mendoakannnya:" Semoga Allah memberimu taufiq kepada hal-hal yang menjadi Ridha-Nya dan menerimanya itu darimu dan memberkahi kamu dan segenap orang mukmin dan menjadikannya berguna kepada hamba-hamba Allah swt amiinn". Kitab  'Aqidatul awam pada mulanya hanya berisi 26 bait, namun kerana rasa cinta dan rindunya Sayyid Ahmad Marzuqi kepada Nabi Muhammad saw maka beliau menambahkan hingga mencapai 57 Bait.  Wallahu a’lam. 
 
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kitab ini sila layari pautan berikut; 

Download Kitab Aqidatul_Awam_al-Marzuqiy.zip   (Arab) 
atau http://www.ziddu.com/download/20993195/TerjemahAqidatulAwam.pdf.html (terjemahan)

No comments:

Post a Comment