Wednesday, October 25, 2017

SULUK AL-JADDAH (سلوك الجادة)


Kitab Suluk al-Jaddah Syarh Lam’ah al-Mafadah fi Bayan Shalah al-Jum’ah wa al-Mu’adat (سلوك الجادة شرح لمعة المفادة في بيان صلاة الجمعة والمعادةadalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i, yang menerangkan secara khusus mengenai solat Juma’at.

Kitab ini disusun oleh al-‘Allamah Syaikh Abu ‘Abdul Mu’thiy, Muhammad Nawawi bin 'Umar bin Ali al-Jawi al-Banteni al-Tanariy  (1316H/1898M)  sebagai huraian bagi sebuah risalah karya Al-‘Allamah Syaikh Salim bin Abdullah bin  Samir al-Hadhrami (1270 /1855M) yang berjudul  Lam’ah al-Mafadah fi Bayan Shalah al-Jum’ah wa al-Mu’addah (لمعة المفادة في بيان صلاة الجمعة والمعادة).

Kitab Suluk al-Jaddah ini dicetak kali pertama oleh percetakan Wahabiyyah, Makkah pada tahun 1300H/1882M dan diulang cetak di Makkah pada tahun 1303H / 1883M.

Kitab ini dalam versi file PDF oleh dimuat turun di sini / sini

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

al-Hishn al-Hashin (الحصن الحصين )

Kitab al-Hishn al-Hashin min Kalam Sayyid al-Mursalin ( الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ) adalah sebuah karya yang menghimpunkan zik...