Thursday, October 12, 2017

AL-TAUDIHKitab Al-Taudhih: Panduan Lengkap Kesempurnaan Haji & Umrah yang ingin dibicarakan secara ringkas dalam catatan ini adalah sebuah karya Shahibul Samahah Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad Al Bakri - Mufti Wilayah Persekutuan kini.

Sebenarnya Kitab Al-Taudhih ini merupakan sebuah kitab terjemahan dan huraian bagi sebuah karya al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H) yang berjudul “al-Idhah fi Manasik al-Hajji wa al-Umrah ”. 

Kitab Al-Taudhih ini amat sesuai untuk dimiliki oleh bakal jemaah haji dan bagi mereka yang ingin menunaikan umrah Buku ini memaparkan gambaran yang amat jelas tentang ibadat haji. Kitab Al-Taudhih ini telah diterbitkan oleh Pustaka Cahaya Kasturi pada tahun 2016. 

Kitab ini boleh dibeli secara online di Buku Islamik Diskaun. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...