Monday, October 23, 2017

AL-BALUT (البلوت)


Kitab al-Balut (البلوت) atau judul lengkapnya al-Shawaiq al-Muhriqah li al-Awham al-Kazibah fi Bayan Hill al-Balut wa al-Radd ala Man Harramah (الصواعق المحرقة للأوهام الكاذبة في بيان حل البلوت والرد على من حرمه) adalah sebuah karya fiqh yang disusun oleh Syaikh Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Bughuri al-Batawi al-Jawi (1862-1930).

Syaikh Muhammad Mukhtar dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, pada hari Khamis, 14 Syaaban 1278 H/14 Februari 1862 M dan wafat di Mekah, pada petang Ahad, 17 Shafar 1349 H/13 Julai 1930 M. beliau menjadi guru di Masjid al-Haram selama lebih kurang 28 tahun, mulai 1321 H/ 1903 M hingga tahun 1349 H/1930 M (baca biodata beliau di sini).

Kitab al-Balut adalah sebuah karya fiqh yang sangat penting dan kemungkinan ia satu-satunya risalah yang secara khusus disusun bagi menerang dan menguatkan fatwa yang menghalalkan belut untuk dimakan oleh umat Islam. Kitab ini bukan sahaja menjadi rujukan para ulama di Indonesia, bahkan juga di peringkat antarabangsa.

Penyusunan kitab ini didorong oleh wujudnya perdebatan yang muncul di kalangan ulama Nusantara dalam menanggapi persoalan ini. Sebahagian ulama berpendapat hukum memakan belut adalah haram. Namun, tak sedikit pula yang berpendapat hukumnya adalah halal. Dalam kitab ini, Syaikh Mukhtar ‘Atharid menyokong dan mengemukakan dalil serta hujah beliau mengenai halalnya belut.
 
Maklumat lanjut mengenai kitab ini sila baca di satuislam.org. Kitab al-Balut dalam versi file pdf boleh dimuat turun di sini/sini / siniSemoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...