Monday, October 9, 2017

AL-'IBADAH FI AL-ISLAM ( العبادة في الإسلام)al-‘Ibadah Fi al-Islam” ( العبادة في الإسلام )  adalah sebuah karya ‘al-‘Allamah Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi, seorang ulama yang terkenal dengan keilmuannya pada masa kini. Kitab ini dianggap sebagai karya kedua al-Qaradhawi selepas kitabnya yang berjudul al-Halal wa al-Haram.

Walaupun judulnya al-‘Ibadah fi al-Islam ( Ibadah dalam Islam ), ia bukanlah sebuah kitab fiqh seperti yang biasa difahami. Kitab ini lebih merupakan sebuah kajian tentang falsafah ibadat dalam Islam. Di mana al-Qaradhawi sendiri mengakui beliau menamakannya “al-Ibadat Fi al-Islam” dengan maksud klasiknya sebagai “Fiqh al-‘Ibadah”.

Dalam buku ini al-Qaradhawi menerangkan bahawa ibadah bukan sekadar pinggiran kehidupan manusia, malahan menjadi prinsip utama kenapa para Rasul diutuskan. Namun begitu, konsep ibadah yang sebenar telah disalah erti oleh sebahagian umat Islam sendiri. Dalam huraiannya, al-Qaradhawi telah mengkritik manusia yang tidak menyembah Allah SWT dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh-Nya, bahkan telah mengadakan pelbagai sunnah baharu (bid’ah) yang tidak disunnahkan Rasulullah saw.

Melalui buku ini, al-Qaradhawi cuba menggabungkan antara hukum zahir dan batin ibadah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam al-Ghazzali melalui karyanya Ihya’ ‘Ulum al-Din (إحياء علوم الدين). Namun tulisan al-Qaradhawi tidaklah memperincikan perkara tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Imam al-Ghazzali.

Buku ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dunia, termasuklah dalam bahasa Melayu / Indonesia.

Buku ini (versi Arab) boleh dibaca secara online di sini  dan boleh dimuat turun di  sini.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...