Saturday, October 7, 2017

MINHAJ AL-'ABIDIN (منهاج العابدين)


Kitab Minhajul Abidin ( منهاج العابدين ) atau judul lengkapnya Minhaj al-‘Abidin ila Jannah Rabb al-‘Alamin ( منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ) adalah sebuah kitab tasawuf karya Imam al-Mujaddid Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505H), yang terkenal dengan gelaran Imam al-Ghazali. Kitab ini adalah karya terakhir Imam al-Ghazali., sebagai peninggalan berharga yang menjadi wasiat bimbingan terakhir beliau bagi umat Islam, sebelum menjelang kewafatannya.

Menurut Imam al-Ghazali terdapat tujuh ‘aqobah (عقبة) yang mesti ditempuhi oleh setiap hamba untuk meningkatkan kualiti ibadahnya kepada Allah SWT. Dalam teks Indonesia 'aqobah diterjemahkan sebagai tanjakan. Namun, ada juga yang menafsirkan kata 'aqobah dalam kitab ini sebagai metode, tahap atau juga rintangan. ‘Aqabah-‘aqabah tersebut ialah ‘‘ 
 1.           ‘Aqabah Ilmu dan Makrifat (عقبة العلم)
  2.     ‘Aqabah  Taubat (عقبة التوبة)
  3.      ‘Aqabah Rintangan (عقبة العوائق)
  4.      ‘Aqabah Godaan (عقبة العوارض)
  5.      ‘Aqabah Pendorong (عقبة البواعث)
  6.      ‘Aqabah Celaan (عقبة القوادح)
  7.      ‘Aqabah Puji dan Syukur (عقبة الحمد والشكر)
Dengan demikian, tema pokok dalam kitab Minhaj al-‘ Abidin ini lebih fokus dan lebih bersifat praktis jika dibandingkan dengan kitab Ihya Ulumuddin.

Kitab Minhaj al-‘Abidin versi Arabnya boleh dimuat turun di Sini  atau Sini. Terjemahan kitab ini telah diterbitkan oleh pelbagai penerbitan sama ada di Malaysia mau pun di Indonesia. Sekadar contoh, bagi buku terjemahan dalam bahasa Indonesia boleh layari "Terjemahan Minhaj al-‘Abidin".

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...