Friday, August 16, 2013

Manzil


Karya peninggalan ulama yang ingin saya kongsi bersama pembaca pada kali ialah sebuah risalah kecil yang berjudul  “Manzil” (منزيل), iaitu sebuah risalah yang mengandungi himpunan ayat-ayat al-Quran yang pernah diajar oleh Rasulullah saw kepada para sahabat r.’a sebagai penawar kepada beberapa jenis penyakit rohani dan jasmani serta sebagai pelindung dari gangguan jin dan sihir.

Himpunan ayat-ayat al-Quran, yang dikenali sebagai “Manzil” ini telah disusun oleh Syaikh al-Hadith Mawlana Muhammad Zakariyya al-Kandahalawi () seorang tokoh utama bagi gerakan dakwah yang terkenal dengan nama “Jamaah Tabligh” yang berasal dari India.

Penyusunan “Manzil” ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Hakim dan al-Tilmizi dari Ubai bin Ka’ab yang meriwayatkan;

“ Sewaktu bersama Rasulullah saw, seorang badwi telah datang kepada baginda dan berkata; “ Wahai Rasulullah ! saya mempunyai seorang saudara yang ditimpa penyakit ”. “Penyakit apa ?”, Tanya Rasulullah saw. “ Sejenis penyakit gila ”, jawab orang tersebut. Rasulullah saw menyuruh orang itu membawa saudaranya. Kemudian baginda membaca;

1.     Surah al-Fatihah (al-Fatihah: 1-7),
2.     5 ayat pertama surah al-Baqarah (al-Baqarah: 1-5),
3.      Ayat yang bermula dengan “Wa ilahukum ilahum wahid…. (al-Baqarah: 163),
4.      Ayat Kursi dan 2 ayat seterusnya (al-Baqarah: 255-57),
5.      3 ayat terakhir surah al-Baqarah (al-Baqarah: 284-286),
6.      Ayat “ Syahidallah annahu…. (Alu ‘Imran: 18),
7.      Ayat terakhir surah al-Mukminun (al-Mukminu: 115-118),
8.     Ayat dari surah al-Jin (al-Jin: 1-4),
9.      10 ayat pertama surah al-Shaffat (al-Shaffat: 1-11),
10.  3 ayat terakhir surah al-Hasyr (al-Hasyr: 21-24),
11.   Surah al-Ikhlas
12.  Surah al-Falaq
13.  Surah al-Nas.

Selepas itu, orang yang berpenyakit itu bangun dan pergi  dari tempat tersebut, sedangkanpemyakit yang dideritai itu telah hilang ”.

Di samping ayat-ayat yang disebutkan di dalam hadis di atas, saya dapati kandungan “Manzil” juga terdapat tambahan ayat-ayat lain – yang berdasarkan hadis-hadis lain – bagi menyempurnakan susunannya. Ayat-ayat lain ialah;

           1.       Alu ‘Imran: 26-27,
          2.      Al-A’raf: 54-56,
          3.      al-Isra’: 110-111,
          4.      al-Rahman: 33-40,
          5.      al-Kafirun: 1-6.

Berikut saya lampirkan petikan surat dari Maulana Muhammad Thalhah bin Syaikh al-Hadith Mawlana Muhammad Zakariyya mengenai kelebihan mengamalkan “ Manzil ”.

“Ayat-ayat al-Quran yang terdapat di bawah ini, terkenal di dalam keluarga kami sebagai “Manzil”. Alim-ulama dalam keturunan kami telah member keutamaan kepada ayat-ayat tersebut, sama ada dalam doa ataupun amal. Telah menjadi kebiasaan bagi keluarga kami untuk melatih anak-anak kami mempelajari ayat-ayat “Manzil”.

Kelebihan dan keberkesanan ayat-ayat al-Quran dan doa yang diajar oleh Rasulullah saw tentu sekali tidak dapat dipertikaikan, jika dibandingkan dengan azimat dan tangkal. Oleh sebab itu, kita harus mengutamakan kedua-duanya dalam amal.

Rasulullah saw telah mengajar doa untuk memenuhi segala hajat atau keperluan sama ada duniawi atau ukhrawi. Begitu juga telah menjadi amalan kepada alim ulama untuk membaca ayat-ayat tertentu bagi memenuhi hajat mereka.

Amalan membaca “Manzil” ini boleh memberikan perlindungan dari gangguan syaitan dan sihir. Ini telah dibuktikan dari banyak pengalaman. Amalan seumpama ini (dengan tambahan atau kurang dari ini) telah disebut dalam kitab-kitab “al-Qawlul al-Jamil” dan “Behisti Zewar”.

Al-Muhaddis Syah Waliyullah telah menulis dalam kitabnya “Qawlul Jamil” bahawa; “ 30 ayat tersebut akan menyelamatkan seseorang dari bahaya sihir. Di samping itu, seseorang pembaca akan dapat perlindungan dari bahaya syaitan, pencuri, binatang buas dan lain-lain”.

Mawlana Ashraf ‘Ali Thanawi menulis dalam kitabnya “Behisthi Zewar”; “ Jika dikhuatiri seseorang telah terkena sihir atau dirasuk syaitan, tulis ayat-ayat tersebut dan gantungkannya pada leher pesakit. Jika terdapat gangguan syaitan atau sihir di dalam rumah, percikkan air (yang telah dibacakan ayat-ayat manzil) tersebut kepada keempat-empat penjuru rumah”.

“….Suatu perkara yang sangat penting dalam mengamalkan aya-ayat Manzil ialah anda perlu membacanya dengan penuh tawajjuh. Sejauh mana seseorang mempunyai keimanan dan keyakinan terhadap Allah SWT, sejauh itulah amalan ini akan member manfaat. Tidak syak lagi, bahawa nama-nama Allah SWT dan kalimat-kalimat-Nya mengandungi terlalu banyak berkat ”.
 
Risalah Manzil kini banyak dicetak dan dijual oleh berbagai penerbitan di Malaysia

Semoga bermanfaat.

Sumber:  Syeikhul Hadith Maulana Muhammad Zakaria (2010), Manzil Rasam Uthmani, Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

No comments:

Post a Comment