Sunday, January 1, 2017

MATHLA' AL-BADRAIN (مطلع البدرين)

     
        a)     Mathla’ al-Badrain fi Man Yukti Ajrahu Marratain 
              (مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره   مرتين);   
Sebuah karya al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman al-Sayuthi (911H). Sebuah kitab yang memhimpunkan beberapa buah hadis mengenai golongan yang akan memperolehi ganjaran pahala dua kali. Baca kitab ini di pautan http://shamela.ws/browse.php/book-26551#page-1

b)     Mathla’ al-Badrain wa Majma’ al-Bahrain (مطلع البدرين ومجمع  البحرين);
  Sebuah karya al-‘Allamah Syaikh Muhammad Ismail Daud al-Fathani (), yang terkenal dengan gelaran Tok Mat Kechik al-Fathani. Ia merupakan sebuah kitab fiqh dalam mazhab Syafi’i, yang disusun dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Baca maklumat lanjut mengenai kitab ini di SINI.

c. Majma’ al-Bahrain wa Mathla’ al-Badrain ‘ala Tafsir al-Jalalain (مجمع البحرين ومطلع البدرين على تفسير الإمامين الجلالين);
Sebuah karya Syaikh Badaruddin Muhammad bin Muhammad al-Bakri al-Kurkhi al-Syafi’i (1007H). Sebuah kitab yang disusun sebagai komentar (hasyiah) bagi kitab Tafsir al-Jalalain, iaitu karya Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli (864H) dan Imam  Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Sayuthi (911H).

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...