Wednesday, January 25, 2017

KAJIAN KITAB MUNYAH AL-MUSHALLI SIRI 3


[1]Hakikat Sembahyang: Zahir dan Batinثم إن للصلاة صورة ظاهرة، وحقيقة باطنة لا كمال للصلاة ولا تمام لها إلا  بإقامتهما جميعاً.

Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir [yang sempurna, maka iaitu; syarat seperti rohnya, maka rukunnya seperti kepalanya dan badannya, dan sunat ab’ad itu seperti anggotanya, dan sunat hai-ah itu seperti segala bulu perhiasannya.][2]. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamam[3] nya melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya[4] sekali.


 فأما صورتها الظاهرة: فهي القيام، والقراءة، والركوع، والسجود، ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة.

Maka adapun rupanya yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri dan bertakbir dan membaca fatihah dan rukuk dan iktidal dan dua sujud [dan duduk antara keduanya dan duduk tasyahhud dan tahiyyat dan salam. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaratnya][5].


وأما حقيقتها الباطنة: فمثل الخشوع، وحضور القلب، وكمال الإخلاص، والتدبر[6] والتفهم لمعاني القراءة، والتسبيح، ونحو ذلك من وظائف الصلاة الباطنة. فظاهر الصلاة : حظ البدن والجوارح . باطن الصلاة: حظ القلب والسر، بذلك محل نظر الحق من العبد - أعني قلبه وسره.
  

Adapun hakikat yang batin, maka seumpama khusyuk dan hadir hati dan sempurna ikhlas dan tazallul[7] dan tafahhum[8] bagi ma’ani qiraah[9] dan tasbih dan lainnya daripada segala wazifah[10] sembahyang yang bathinah. Maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggotanya dan batin sembahyang bahagian hati dan sir[11]. Kedua-dua inilah yang menjadi tempat pemerhatian Allah SWT terhadap setiap hambaNya, yakni hati dan sirnya (rahsia dalam diri seseorang)[12].


قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - : مثل الذي يقيم صورة الصلاة الظاهرة ويغفل عن حقيقتها الباظنة، كمثل الذي يهدي لملك عظيم وصيفة ميتة لا روح فيها. ومثل الذي يقصر في إقامة ظاهر الصلاة، كمثل الذي يهدي إلى الملك وصيفة مقطوعة الأطراف، مفقوءة العينين، فهو والذي قبله متعرضان من الملك بهديتهما للعقاب والنكال، لاستهانتهما بالحرمة، واستخفافهما بحق الملك. ثم قال: فأنت تهدي صلاتك إلى ربك، فإياك أن تهديها بهذه الصفة فتستوجب العقوبة. انتهى بمعناه.

Kata Imam al-Ghazali[13] Rahimahullah Ta’ala: “ Umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua dan lalai ia daripada hakikatnya yang batin seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang dandayan[14] yang mati tiada roh baginya dan seumpama orang yang mentaqsirkan[15] pada mendirikan zahir sembahyang seumpama ia menghadiahkan kepada raja akan seorang dandayan yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya, maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini dan dahulunya melentangkan[16] keduanya itu akan diri keduanya bagi raja itu seksa dan murkanya dan marahnya kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaannya ”.

Kemudian katanya; “ Maka tilik olehmu akan diri kamu, yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu, jangan ada seperti itu. Dan takut olehmu kemudian, maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, maka mewajibkan kamu seksa ”.

[Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah Ta’ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambaNya sembahyang lima waktu ini seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah saw bahawasanya bersabda ia;

ما اوتي عبد في الدنيا خيرا من ان يؤذن له في ركعتين يصليهما

Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya pada mengerjakan dua rakaat yang disembahyangkan akan hambaNya”[17]][18].

Baca SIRI 4[1] al-Nashaih, hal. 116, HWM Shaghir, hal. 34-35. Ahmad Semait, hal. 126-127.

[2] Petikan dalam [  ] adalah tambahan dari Syaikh Daud Fathani.

[3]  Tamam (تمام): sempurna

[4] Iaitu rupa zahir dan batin

[5] Teks dalam [ ] merupakan huraian Syaikh Daud Fathani bagi teks Arab: ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة . (dan sebagainya daripada amalan sembahyang zahir). Di mana dalam teks Arabnya hanya disebutkan secara ringkas sahaja, namun begitu Syaikh Daud Fathani telah menambah beberapa lagi rukun sembahyang  yang berbentuk zahir.

[6] Perkataan التدبر  ini tidak diterjemahkan oleh Syaikh Daud Fathani.

[7] Perkataan “al-Tazallul” bermaksud merendah diri. Qamus Idris al-Marbawi (1350H). Perkataan ini tiada dalam teks Arabnya. Dalam kitab al-Nashaih di tempat ini disebutkan perkataan al-Tadabbur (memerhatikan). Nampaknya Syaikh Daud Fathani telah menambah perkataan al-Tazallul  bagi menggantikan perkataan al-Tadabbur. Sedangkan perkataan al-Tadabbur adalah bergabung dengan perkataan selepasnya iaitu al-Tafahhum  dalam satu ayat (والتدبر والتفهم لمعاني القراءة،) yang bermaksud; “dan memerhati dan memahami makna bacaan”.

[8]  Memahami.

[9] لمعاني القراءة  : makna bacaan.

[10] Pekerjaan , perlakuan atau aktiviti .

[11] Sirr (سر ) bermaksud tersembunyi (Qamus Idris al-Marbawi ), rahsia kebatinan (HWM Shaghir:, hal. 35)

[12] Petikan yang bergaris adalah terjemahan bagi teks Arab yang bergaris di atas. Ia tidak disebutkan dalam kitab Munyah al-Mushali.

[13] Iaitu petikan dari kitab al-Ihya karya agung al-Ghazali secara makna sahaja.

[14] Begitulah yang terdapat dalam beberapa cetakan. HWM Shaghir (hal. 35)  mengekalkan sebutan ini tanpa memberi maksudnya. Berdasarkan  maklumat yang diberikan oleh beberapa guru dan ustaz yang  mengajarkan kitab Munyah al-Mushalli, perkataan ini bermaksud “dayang”. Maksud ini sesuai dengan perkataan “ وصيفة ” yang terdapat dalam teks Arabnya.

[15] Taqsir  (تقصير) bermaksud lalai atau mengambil ringan (Qamus al-Marbawi)

[16] Maksudnya mendedahkan ( Kamus Dewan, 1989 ).

[17] Hadis ini diriwayatkan oleh al-Thabrani dalam al-Kabir

[18] Petikan dalam [  ] merupakan tambahan daripada Syaikh Daud Fathani, tiada dalam kitab al-Nashaih. 

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...