Friday, January 20, 2017

KAJIAN KITAB MUNYAH AL-MUSHALLI SIRI 1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين 
.وعلى اله واصحابه وعتره الطاهرين . صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين

Sebenar sudah lama saya ingin menghidangkan kepada pembaca mengenai satu penemuan yang saya anggap sangat perlu dikongsi dengan pembaca, khususnya mereka yang meminati dan menekuni kitab Munyah al-Mushalli, karya terkenal al-‘Allamah Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Mungkin, menurut anggapan saya penemuan ini belum lagi dikemukakan oleh mana-mana pengkaji kitab ini. Wallahu a’lam.

Berdasarkan sedikit penelitian saya terhadap sebahagian isi kandungan kitab Munyah al-Mushalli saya dapati ia merupakan terjemahan beberapa petikan dari bab Solat yang terdapat dalam kitab al-Nasha-ih al-Diniyyah wa al-Washya al-Imaniyyah (النصائح الدينية والوصايا الايمانية), iaitu sebuah karya al-Imam al-Habib Abdullah bin ‘Alawi bin Ahmad al-Haddad (1044-1132H), yang disusun kembali oleh Syaikh Daud al-Fathani dengan beberapa pengubahsuaian. 

Hal ini boleh dilihat dari permulaan kitab Munyah al-Mushalli lagi. Petikan-petikan yang diambil oleh Syaikh Daud al-Fathani ini hanyalah melibatkan hikmat dan kelebihan solat sahaja, tidak melibatkan perkara hukum dan kaifiat solat. Di mana mengenai kaifiat solat Syaikh Daud banyak merujuk kepada beberapa kitab fiqh mazhab Syafi’i yang muktabar sebagaimana yang telah disebutkan dalam artikel ringkas mengenai kitab Munyah al-Mushalli  yang telah saya terbitkan sebelum ini. 


Terdapat tiga buah rujukan utama kajian ini;

1)   Teks Arab kitab Nasha-ih  al-Imaniyyah wa al-Washaya al-Imaniyyah, karya al-Habib Abdullah bin ‘Alawi al-Haddad al-Hadhrami. Saya perolehi dalam format pdf yang berasal dari cetakan  ketiga Dar al-Hawi pada tahun 1999. Dalam kajian ini, jika saya menyebut al-Nashaih maka ia merujuk kepada buku ini.

2)   Buku Munyatul Mushalli – Pengetahuan Sembahyang Masyhur – karya al-Marhum Wan Mohd Shaghir bin Abdullah. Kebanyakan transliterasi terjemahan dari kitab Munyah al-Mushalli saya ambil dari rujukan ini. 

3) Buku Nasihat Agama dan Wasiat Iman, karya Almarhum Syed Ahmad Semait. Sebuah karya terjemahan kitab Nasha-ih al-Imaniyyah wa al-Washaya al-Imaniyyah. Rujukan ini saya ambil sebagai perbandingan terjemahannya dengan terjemahan Syaikh Daud Fathani dalam kitab Munyah al-Mushalli. Di beberapa tempat saya ambil terjemahan dari buku ini sebagai pelengkap terjemahan bagi beberapa petikan teks yang ditinggalkan oleh Syaikh Daud.

Insya Allah, saya akan menyiarkan kajian ringkas yang diberi judul “ PETIKAN TEKS DARI BAB SOLAT DALAM KITAB NASHA-IH AL-DINIYYAH WA AL-WASHAYA AL-IMANIYYAH DAN TERJEMAHANNYA DARI KITAB MUNYAH AL-MUSHALLI: TRANSLITERASI DAN TAHKIK  ini secara bersiri dalam blog ini. Untuk siri pertama, saya mulakan dengan memaparkan muqaddimah Syaikh Daud al-Fathani.   Semoga bermanfaatMuqaddimah[1]

بسم الله الرحمن الرحيم
Ku mulai risalah[2] ini dengan nama Allah yang Murah lagi amat Mengasihani akan hambaNya yang mukmin di dalam negeri akhirat.


الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلوات طريقة المتقين

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sembahyang – yakni sembahyang lima waktu – ini jalan segala orang muttaqin.


وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من اركان الدين

Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin, [yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi - saw - dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyangnya][3]. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama.

وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ومعدن اسرار العاشقين

Dan menjadikan padanya dapat lazat manis khidmat sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hambaNya yang muhibbin. Dan tempat galian segala rahsia daripada bagi tajalli Allah bagi orang yang ‘asyiqin, [yakni rindu mereka itu akan mahbub[4] nya][5]

   
  والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين وعلى اله واصحابه وعتره الطاهرين.   صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين

Dan rahmat[6] Allah dan salam-Nya atas penghulu kita Nabi Muhammad (saw) pesuruh[7] Tuhan sekalian alam dan yang memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Dan atas segala keluarganya, segala sahabatnya dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci mereka itu. Rahmat dan salamNya yang berkekalan kedua[-dua] nya hingga hari kiamat.

Baca  SIRI 2[1] Dilampirkan muqaddimah Syaikh Daud al-Fathani bagi kitab Munyah al-Mushalli sebagai pendahuluan kajian  ringkas ini.                                                                                                                                            
[2] رسالة : Penulisan Syaikh Daud terbahagi kepada dua bentuk, iaitu risalah dan kitab. Risalah lebih kecil dari kitab, ia hanya membincangkan dan  menumpukan kepada sesuatu bab atau topik tertentu sahaja, seperti bab sembahyang  atau bab perburuan dan sembelihan dan seumpamanya. Manakala kitab pula merupakan suatu perbincangan yang menyeluruh an merangkumi sebua bab dalam bidang fiqh atau ‘aqidah atau tasawwuf. Contoh penulisan beliau yang berbentuk risalah ialah seperti Munyah al-Mushalli, al-Shaid wa al-Zaba-ih dan Hukum Haid dan Istihadah. Manakala penulisan beliau yang berbentuk kitab seperti Hidayah al-Muta’allim  wa ‘Umdah  al-Mu’allim,  Fath al-Mannan dan al-Dur al-Thamin.

[3] Teks dalam [ ] adalah  huraian Syaikh Daud Fathani bagi teks sebelumnya.

[4] Maksud mahbub ialah kekasih iaitu Allah SWT.

[5] Teks dalam [ ] adalah huraian Syaikh Daud Fathani bagi perkataan “’asyiqin

[6] Syaikh Daud Fathani menterjemahan perkataan selawat (الصلاة ) dengan maksud “rahmat”, kerana jika perkataan الصلاة dinisbahkan kepada Allah ia bermaksud rahmat (Rahmat Allah). Jika dinisbah kepada malaikat, ia bermaksud istighfar’ (keampunan). Manakala jika dinisbahkan kepada manusia ia bermaksud “doa” (Mawahib al-Shamad, hal.10)

[7] Perkataan “Pesuruh” bermaksud “utusan, iaitu orang yang diutus atau disuruh (diperintah) oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam kepada manusia.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...