Sunday, August 30, 2015

Maqalat wa Fatawa Syaikh Yusuf al-DijwiKitab “ Maqalat wa Fatawa Syaikh Yusuf al-Dijwi ” merupakan sebuah ensiklopedia yang menghimpunkan artikel-artikel dan fatwa-fatwa yang pernah dihasilkan oleh  al-‘Allamah al-Mufassir al-Muhaddis al-Syaikh Abu al-Muhasin Jamaluddin Yusuf bin Ahmad bin Nashr al-Dijwi al-Azhari (1287-1365H), seorang tokoh ulama yang terkenal pada kurun ke 14 Hijrah. 

Syaikh Yusuf al-Dijwi adalah seorang ulama yang disegani dan terkenal dengan ketinggian ilmunya dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Di Universiti al-Azhar pada zamannya, Syaikh Yusuf al-Dijwi merupakan anggota senior “ Jemaah Kibar ‘Ulama al-Azhar ”, yang memainkan peranan besar dalam perkembangan dakwah  dan keilmuan Islam.

Kitab “ Maqalat wa Fatawa ” ini telah diterbitkan dalam sebuah buku selepas kematian pengarangnnya. Usaha penerbitan buku ini berjaya diterbitkan setelah sekumpulan artikel dan fatwa beliau yang pernah disiarkan dalam Majalah al-Azhar, disusun dan dieditkan semula bagi menyesuaikannya dengan penerbitan dalam bentuk buku. Kitab ini telah diterbitkan dalam dua jilid.

Dalam Jilid 1, dibahagikan kepada dua juzuk; juzuk 1, mengandungi artikel-artikel mengenai konsep ketuhanan (al-Ilahiyyat). Manakala dalam juzuk 2, mengandungi artikel-artikel mengenai konsep kenabian (al-Nubuwwat). 

     Dalam Jilid 2, dibahagikan kepada dua juzuk; juzuk 1, mengandungi artikel-artikel mengenai tafsir. Kandungannya menghimpunkan beberapa tulisan Syaikh Yusuf al-Dijwi mengenai tafsiran beberapa ayat al-Quran yang pernah disiarkan dalam ruangan tafsiran al-Quran dalam Majalah al-Azhar. Manakala dalam juzuk 2, mengandungi sekumpulan fatwa Syaikh Yusuf al-Dijwi dalam berbagai permasalahan agama.

Penyusunan kitab ini sangat penting, kerana ia merupakan satu usaha bagi mengekalkan khazanah keilmuan Islam sebagai sumber ilmu dan rujukan umat Islam sepanjang zaman. Berdasarkan sedikit pemerhatian dan pembacaan saya, kitab ini telah menjadi rujukan para ulama kebelakangan dalam penyampaian ilmu dan penyusunan karya-karya mereka.

Untuk mengenali lebih lanjut al-‘Allamah Syaikh Yusuf al-Dijwi dan membaca kandungan kitab “ Maqalat wa Fatawa ” ini, pembaca boleh memuat turunkan kitab ini dalam file PDF di pautan  
http://www.feqhup.com/uploads/13583405102.pdf.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...