Tuesday, August 4, 2015

Fatawa Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari


Kitab “ Fatawa Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari ” atau judul asalnya “ al-I’lam wa al-Ihtimam bi Jam’i Fatawa Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari”   (الاعلام و الاهتمام بجمع فتاوى شيخ الاسلام ابو يحيى زكريا الانصاري) merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Syaikhul Islam Qadhi Qudhat Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bi Zakariyya al-Sunaiki al-Anshari al-Syafi’i (823-926H).

Kitab ini yang mengandungi himpunan fatwa Syaikul Islam ini tidak disusun (dalam sebuah kitab) sendiri oleh Syaikul Islam Zakariyya al-Anshari pada masa hidupnya, tetapi ia diusaha penyusunannya oleh orang lain. Penulis belum mendapat maklumat mengenai individu yang melakukan usaha penyusunan kitab himpunan fatwa ini.

Fatwa-fatwa Syaikhul Islam yang terdapat dalam kitab ini, menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi’i yang terkemudian (mutakhir) ketika membincangkan sesuatu permasalahan dalam kitab-kitab karya mereka.  Kitab ini ada diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan di Timur Tengah.  

Catatan ini,  hanya  sekadar memperkenalkan  khazanah karya para ulama terdahulu  secara ringkas sahaja. Penulis  sangat  mengharapkan  sumbangan   maklumat lanjut daripada pembaca  mengenai kitab ini. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...