Tuesday, August 18, 2015

Fatawa al-Khalili


Kitab " Fatawa al-Khalili 'ala al-Mazhab al-Syafi'i " merupakan antara kitab himpunan fatawa yang menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi’i yang mutakhir. Kandungan kitab ini memuatkan himpunan fatwa-fatwa al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Syarafuddin al-Khalili al-Syafi’i al-Qadiri (1734M / 1147H), seorang ulama fiqh dan tasauf yang terkenal di Palestin pada pertengahan abad ke 18. Beliau pernah menjawat jawatan Mufti Syafi’iyyah di bandar al-Quds lebih dari 40 tahun.

Syaikh al-Khalili sebenarnya tidak menulis sendiri fatwa-fatwanya dalam sebuah buku. Penyebaran fatwa-fatwa beliau dalam bentuk tulisan dilakukan oleh murid-murid beliau, berdasarkan catatan-catatan mereka terhadap pandangan dan jawapan Syaikh al-Khalili mengenai permasalahan agama yang dikemukakan oleh para pelajar dan masyarakat Islam. Manakala usaha penyusunan fatwa-fatwa Syaikh al-Khalili dalam bentuk buku (kitab) pula dilakukan oleh seorang murid beliau yang bernama al-Sayyid Ahmad bin Aminuddin al-Busthami. Menurut penyusunnya, Sayyid Ahmad al-Busthami, beliau menamakan kitab himpunan fatwa-fatwa gurunya ini dengan judul “ al-Fatawa al-Muhammadiyyah al-Khaliliyyah ”.

Mengenai kaedah penyusunan kitab ini, al-Sayyid Ahmad menerangkannya dalam muqaddimah kitab al-Fatawa ini, katanya; “ … disusun mengikut bab-bab fiqh, dibuang sebahagian dari soalan-soalan yang berulang dan jawapan-jawapan yang panjang.”

Isi kandungan kitab ini pula dimulai dengan beberapa bab yang berkaitan dengan tafsir, hadis, nahu dan ilmu tauhid. Kemudian dimuatkan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bab-bab fiqh mengikut susunan perbahasannya. Kitab ini diakhiri dengan sebuah khatimah (penutup) yang mengandungi dua bab perbahasan; bab pertama mengenai tasawwuf dan bab kedua pula berkaitan dengan beberapa persoalan semasa.

Berdasarkan rujukan saya terhadap kitab Fatawa al-Khalili, kitab ini telah diterbitkan dalam dua juzuk (jilid); a)  Juzuk pertama dimulai dengan muqaddimah dan riwayat ringkas Syaikh Muhammad al-Khalili. Perbahasan dalam juzuk ini bermula bab yang berkaitan dengan tafsir dan diakhiri dengan “ Kitab al-Hibbah ”.  b)    Juzuk kedua pula, dimulai dengan “ Kitab al-Luqathah ” dan diakhiri dengan “ Kitab al-Nikah ”.


Untuk mendapat maklumat lanjut mengenai isi kandungan kitab ini, sila muat turun kitab ini di pautan http://read.kitabklasik.net/2010/03/fatawa-al-khalili-fi-al-madzhab-al.html. Kitab ini juga boleh dibaca secara online di pautan http://shamela.ws/index.php/author/2446. Bagi mengetahui latar belakang Syaikh Muhammad al-Khalili, pembaca boleh melayari pautan http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/hq-articles/Khader%20Salameh.pdf (artikel dalam bahasa Arab). Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment