Saturday, November 16, 2013

Ensiklopedia Solat Mazhab Syafie

 
Dalam ruangan Karya Ulama kali ini saya ingin kongsi bersama pembaca mengenai sebuah buku yang baru saya miliki, iaitu sebuah buku mengenai solat yang berjudul “ Ensiklopedia Solat Mazhab Syafie ”. Berikut catatan ringkas mengenai buku ini.
 
Berdasarkan maklumat yang dicatatkan di buku Ensiklopedia Solat Mazhab Syafie ”, buku ini merupakan terjemahan bagi sebuah buku berbahasa ‘Arab yang berjudul “ Mawsu’ah al-Shalah al-Mazhab al-Syafi’i ” (موسوعة الصلاة المذهب الشافعي)[1] . Ia diterbitkan oleh Jasmin Publication, Selangor, dengan cetakan pertamanya pada 2013. Mengenai pengarang asalnya, dalam buku ini disebutkan dua nama orang penulis, iaitu Dr Muhammad Zuhaili dan Ahmad Suhaimi Karim. Buku ini diterjemahkan oleh Tim Penterjemahan Berlian Publications. Ketebalan buku ini merangkumi 629 halaman tidak termasuk halaman isi kandungannya.
 
 
Kandungan buku ini…
 
Buku ini merupakan sebuah buku panduan lengkap tentang hukum-hakam solat menurut mazhab Syafi’i. Boleh dikatakan perbincangan dalam buku ini meliputi hampir semua aspek mengenai solat. Kandungan buku ini meliputi 55 buah tajuk utama.
 
Buku ini didahului dengan mukadimah penyusun dan diikuti dengan 55 buah tajuk perbincangannya. Dalam catatan berikutnya saya akan lampirkan tajuk-tajuknya mengikut bilangan nombor dalam buku ini.
 
Kandungan buku ini, seterusnya dijelaskan mengenai beberapa perkara yang perlu diketahui sebelum dibincangkan permasalahan hukum fiqh. Ia didahului dengan tajuk pertamanya mengenai konsep penulisan dan penyusunan buku ini. Berikut tajuk-tajuknya;
 
1. Konsep Penulisan dan Penyusunan
2. Takrif al-Fiqh
3. kelahiran Fiqah dan perkembangannya.
4. Sekilas tentang kehidupan Imam Syafie
5. Istilah-istilah Usul Fiqah
6. Istilah-Istilah Fiqh Syafie
 
Perbincangan seterusnya, memasuki perbahasan mengenai beberapa tajuk dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan taharah (bersuci) dan najis berdasarkan pendapat mazhab Syafi’i. Tajuk-tajuknya ialah;
 
7. Taharah (bersuci)
8. Air Untuk Bersuci
9. Penjelasan Tentang Najis.
10. Menghilang & Membersihkan Najis
11. Najis yang dimaafkan
12. Kebersihan dan Penggunaan Bejana
13. Istitabah dan Adab-Adab Beristinjak
14. Siwak dan Sunat-Sunat Fitrah                                                                
15.. Wuduk
16. Furuk
17. Menyapu Khuf
18. al-Jabair (Pembalut)
19. Tayamun.
20. Haid, Istihadah dan Nifas.
21. Mandi[2]
22. Panduan Wuduk Bergambar[3]
23. Panduan Tayammum Bergambar
 
Perbincangan seterusnya memasuki kandungan utama buku ini, iaitu mengenai solat dan permaslahannya. Berikut tajuk-tajuknya;
 
24. Mengenal Solat
25. Selok Belok Solat
26. Meninggalkan Solat
27. Dorongan Untuk Solat
28. Waktu-watu Solat
29. Qada Solat Fardu
30. Azan dan Iqamat
31. Syarat-syarat Sah Solat
32. Larangan Dalam Solat
33. Rumun Solat
34. Panduan Praktik Solat
35. Sunat-sunat Solat
36. Makruh-makruh Solat
37. Sunat-sunat Solat Bagi Wanita
38. Perkara yang Membatalkan Solat
39. Sujud Sahwi, Tilawah dan Syukur
40. Solat Nafilah
41. Solat Nafal
42. Solat-solat Sunat
43. Solat-solat Rawatib
44. Solat Tarawih
45. Solat Berjemaah
46. Susunan Saf Dalam Solat
47. Solat Musafir (Mukadimah)
48. Solat Qasar
49. Solat Jamak
50. Solat Jumaat
51. Solat Khauf
52. Solat Hari Raya
53. Solat Gerhana
54. Solat Istisqa
55. Solat Jenazah
 
 
Beberapa catatan ……
 
Sebagai penutup catatan ini, saya ingin kongsi bersama pembaca mengenai kitab asal (edisi Arab) buku terjemahan ini. Sebagaimana yang diterangkan di atas, berdasarkan maklumat yang disebutkan dalam buku ini, judul asal kitab ini ialah “ Mawsu’ah al-Shalah al-Mazhab al-Syafi’i ” (موسوعة الصلاة المذهب الشافعي). Saya cuba mencari maklumat mengenai judul kitab ini dari senarai karya-karya Dr. Muhammad al-Zuhaili, namun mungkin terbatasan maklumat saya belum menemuinya.
 
al-Hamdulillah, berberapa hari lalu, saya cuba membuat perbandingan isi kandungan buku Ensiklopedia Solat ini dengan kandungan sebuah karya besar Dr. Muhammad al-Zuhaili yang berjudul al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafi’i (كتاب المعتمد في الفقه الشافعي)[4]. Kitab ini merupakan sebuah karya besar Dr Muhammad al-Zuhaili mengenai permasalahan fiqh menurut mazhab Syafi’i, yang diterbitkan dalam 5 jilid[5]. Setelah saya teliti, memanglah isi kandungan buku ini seratus peratus merupakan terjemahan bagi bahagian awal kitab al-Mu’tamad[6].
 
Berdasarkan judul asal kitab terjemahan yang disebutkan dalam buku Ensiklopedia Solat ini, saya mengandaikan kemungkinan kitab موسوعة الصلاة على المذهب الشافعي tersebut telah diterbitkan secara berasingan oleh pihak penerbitnya berdasarkan kitab al-Mu’tamad tersebut. Andaian saya ini, saya kira sangat berasas kerana isi kandungannya dan penulis adalah sama. Mengenai seorang lagi penyusun kitab موسوعة الصلاة على المذهب الشافعي, iaitu Ahmad Suhaimi Karim yang digandingkan namanya dengan Dr. Muhammad al-Zuhaili dalam buku terjemahan ini, kemungkinan beliau adalah pentahkik (pengedit) bagi edisi khas mengenai solat ini. Wallahu a’lam.
 
Catatan ini, hanyalah sekadar pengkongsian maklumat. Saya menganjurkan pembaca mendapatkan buku ini sebagai rujukan tambahan mengenai solat. Semoga bermanfaat.


[1] Kemungkinan ada kesilapan cetakan, mengikut tanggapan saya  judul asalnya sepatutnya ialah Mausu’ah al-Shalah ‘ala al-Mazhab al-Syafi’i (موسوعة الصلاة على المذهب الشافعي), iaitu ada perkataan ‘ala (على) selepas perkataan  الصلاة  – yang boleh diterjemahkan sebagai Ensiklopedia Solat Mengikut Mazhab Syafie. Wallahu a’lam.
[2] Di akhir tajuk ini, penyusun menyebut : “ Berakhirlah hingga di sini hukum-hukum taharah yang diiktibarkan sebagai mukaddimah solat dan syarat-syarat baginya, dank ita akan beralih untuk menjelaskan hukum-hukum solat…..”. (Ensiklopedia Solat, hal.131. Lihat juga kitab al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafi’i, hal. 144)
[3] Tajuk 22, 23 dan 34 mengenai panduan bergambar bagi wuduk, tayammum dan praktik solat ini, saya beranggapan ia merupakan tajuk tambahan dari pihak penterjemah, bukannya dari kitab asalnya. Walaupun saya tidak menemui kitab asalnya, saya yakin dengan andaian saya ini kerana gambar-gambar yang dipaparkan lebih menonjolkan ciri-ciri penduduk tempatan ( cth-bersongkok, berkain sarung).
[4] Catatan ringkas mengenai kitab ini telah saya paparkan dalam blog ini. Lihat http://abusyahmin.blogspot.com/2013/09/al-mutamad-fi-al-fiqh-al-syafii.html
[5] Rujukan saya ini merupakan edisi ebook file PDF. Ia  yang boleh didownload di  المعتمد في الفقه الشافعي.
[6] Iaitu merangkumi keseluruhan Juz atau Jilid pertama kitab al-Muktamad ini. Dalam juz pertama ini, dibahagikan kepada 3 bab, iaitu Bab 1 : al-Taharah, Bab 2: al-Shalat dan Bab 3: Ahkam al-Janaiz (Hukum-hukum Solat jenazah).

No comments:

Post a Comment