Wednesday, June 12, 2013

al-Shihhah karya al-Jawhari


Kitab al-Shihhah atau judul lengkapnya Taj al-Lughah wa al-Shihhah al-‘Arabiyyah merupakan sebuah kamus Bahasa Arab yang terkenal, yang menjadi rujukan para ulama dan ahli bahasa Arab sejak turun temurun. Kitab ini adalah sebuah karya Abu Nasr Ismail bin Hammad al-Jawhari al-Farabi (393H), yang terkenal dengan gelaran al-Jawhari.

Para pengkaji dan penyelidik Bahasa Arab bersepakat bahawa al-Jawhari adalah salah satu daripada keajaiban zaman dari sudut kepintaran dan kebijaksanaannya. Beliau dianggap sebagai pemudah kepada dunia perkamusan Bahasa Arab. Beliau telah mencipta kaedah penyusunan kamus mengikut akhiran perkataan. Dalam Bahasa Arab ia dikenali sebagai Qawafi.

Kitab Shihhah karangan al-Jawhari disusun berdasarkan akhiran perkataan. Pembaca yang ingin mencari sesuatu kalimah perlu melihat huruf terakhir pada kalimah (setelah dibuang huruf-huruf tambahan) dan kemudian melihat huruf terawal untuk mengetahui bahagian yang menempatkannya. Huruf terakhir pada binaan kalimah dicari pada bab dan huruf terawal pada binaan kalimah dicari pada bahagian. Contohnya dalam Bab Hamzah, Bahagian Wau, kalimah-kalimah yang akan kita temui ialah وبأ, وثأ, وجأ, ودأ, وذأ, ورأ, وضأ, وطأ, وكأ, ومأ dan seterusnya. al-Jawhari juga bukan sekadar mengambil kira huruf terakhir dan huruf terawal, malah beliau turut menyusun pecahan selepasnya berdasarkan huruf kedua atau ketiga dalam binaan kalimah.

Kitab yang berkaitan dengan kitab al-Shihhah;
 
 
2. Tahdzib al-Shihhah, karya  Mahmud bin Ahmad al-Zanjani.


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment