Tuesday, December 15, 2015

Ramuan Rapi Dari Erti Surah al-Kahfi


Kitab “ Ramuan Rapi Dari Erti Surah al-Kahfi ”  adalah sebuah karya dalam bidang tafsir al-Quran yang disusun oleh al-Marhum Shahibul Samahah al-‘Allamah Dato’ Haji Muhammad Nor bin Haji Ibrahim (1905-987). Seorang tokoh ulama yang terkenal di negeri Kelantan, yang banyak menyumbangkan jasa kepada perkembangan agama Islam melalui pelbagai jawatan yang disandangnya, antaranya sebagai Qadhi Besar Negeri Kelantan (1937-1942), Mufti Khas Sultan Kelantan (1942-), anggota Majlis Agama Islam Kelantan dan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan (1968-1987).

Kitab “Ramuan Rapi Dari Erti Surah al-Kahfi ” ini telah diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1957 oleh Haji Abdul Rahman bin Haji Awang. Kitab ini dicetak dengan tulisan Jawi, dengan ketebalan 53 halaman, tidak termasuk halaman kata pengantar penerbit (sepatah kata penerbit) dan halaman isi kandungannya.

Kitab ini telah diterbitkan untuk kali keduanya pada 1989, juga dengan edisi tulisan Jawi oleh Muhammad Sa’id bin Dato’ Haji Muhammad Nor, iaitu anak kepada al-Marhum Dato’ Haji Muhammad Nor pengarang kitab tafsir ini. Dalam cetakan kedua ini masih dikekalkan kata pengantar penerbit bagi terbitan pertama (sepatah kata dari penerbit), penambahan dibuat dengan kata pengantar penerbit yang kedua dan kata pengantar dari Dato’ Haji Muhammad bin Che’ Wook , iaitu Mufti Kerajaan Negeri Kelantan ketika itu. Bagi melengkapkan lagi kitab ini, biodata ringkas pengarangnya dilampirkan bagi mengenangkan ketokohan dan jasanya kepada agama dan umat Islam. Kitab terbitan kedua ini ada satu naskhah dalam koleksi peribadi saya.

Dalam muqaddimah kitab ini, pengarangnya menerangkan galakan membaca surah ini, khusus pada malam atau hari Jumaat. Berdasarkan beberapa hadis Nabi saw, antara keistimewaan yang diperolehi orang yang membaca surah al-Kahfi ialah;

       a)     Mendapat nur (cahaya) yang menjadi penyuluh kehidupan bagi keselamatan
             hari akhirat.
       b)     Memperolehi keselamatan dari usikan syaitan
       c)      Memelihara diri daripada fitnah godaan Dajjal.

Dalam muqaddimah ini, pengarang telah menerangkan bahawa Nabi saw telah memperingatkan umat Islam mengenai bahaya godaan Dajjal. Kerana betapa pentingnya peringatan Nabi saw ini, pengarang telah memberikan penerangan mengenai Dajjal ini dalam beberapa perenggan dalam muqaddimah kitab ini.

Selepas penerangan mengenai bahaya Dajjal, pengarang telah membuat persoalan “ Akan tetapi , adakah khasiat (keistimewaan) ayat surah al-Kahfi dapat memimpin dan mensentosakan pembacanya dengan semata-mata betul dan kena bacaannya sahaja?

Bagi menjawab persoalan ini, beliau menyebutkan; “ Pensyarah-pensyarah hadis telah pun menerangkan bahawa bacaan yang menghasilkan khasiat-khasiat yang tersebut ialah bacaan orang yang memahami erti ayat-ayat serta memperamati dan mengambilkan pengajaran yang terisi di dalamnya

Berdasarkan keistimewaan yang akan diperolehi oleh pembaca surah al-Kahfi ini, pengarang telah menerangkan tujuan beliau mengarang kitab tafsir ini. Katanya; “ Maka dengan perasaan ingin supaya dimasukkan Allah ke dalam golongan penolong-penolong kebajikan, saya cuba himpunkan pada helaian-helaian ini beberapa ramuan bagi faedah pembaca-pembaca Melayu yang suka hendak memahamkan sedikit daripada maksud ayat-ayat surah al-Kahfi buat petunjuk jalan keselamatan …………….”.

Pada akhir muqaddimah kitab ini, pengarang menjelaskan bahawa ramuan yang terdapat dalam huraian kitabnya itu adalah pandangan dan pemahaman beliau berdasarkan beberapa buah kitab bacaannya. Di hujung kitab tersebut disenaraikan lebih daripada 25 buah buku rujukan yang menjadi sumber bacaan, termasuk kitab-kitab tafsir sepeti Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Baydhawi, Tafsir al-Jalakayb, Tafsir Ruh al-Bayan, Tafsir Ruh al-Ma’ani, Tafsir al-Tanthawi, Hasyiah al-Shawi. Begitu juga kitab-kitab hadis yang dirujuk seperti Fath al-Bari Syarh Shahih Muslim, ‘Aun al-Ma’bub, Tuhfah al-Ahwazi dan sebagainya.

Ini menjelaskan ketelitian dan kesungguhan beliau merujuk kitab-kitab yang semstinya sukar didapati kerana bukanlah suatu kebiasaan waktu itu orang merujuk perpustakaan dan bilangan perpuastakaan pun amat kurang, kecuali perpustakaan peribadi. Lebih dari itu, beliau juga merujuk kitab-kitab tasawwuf seperti Ihya’ ‘Ulumiddin, kitab tauhid seperti al-Qawl al-Mufid dan lain-lain.

Dalam melakukan pentafsiran ayat-ayat dalam surah al-Kahfi ini, pengarang bukan sekadar menerangkan kisah-kisah yang dipaparkan dalam ayat, bahkan beliau membuat penelitian terhadap pengajaran yang dapat diambil dari kisah-kisah tersebut. Menurut beliau, “ semua ibarat dan kisah Quran adalah asal tujuannya memberi pelajaran dan perbandingan kepada orang-orang mukmin buat beramal dan mengambil iktibar, tidak semata-mata perumpamaan atau perihal kejadian ”.

Umpamanya, bagaimana Ashabul Kahfi yang berusaha membebaskan diri mereka dari kezaliman pada waktu itu, bukan sahaja mereka berusaha secara zahir, tetapi juga berusaha secara rohani dengan bersama-sama “ berdoa dengan satu jumlah yang sayugia (sepatutnya) bagi tiap-tiap mukmin jadikan doanya pada tiap-tiap perkara dunia dan akhirat ”.

Di akhir pentafsiran pengarang terhadap kisah Ashabul Kahfi ini, beliau menegaskan tujuan utama kisah ini adalah memberi panduan yang perlu diambil oleh orang beriman yang ingin menyelamatkan pegangan agama mereka ketika berlakunya fitnah dan tekanan pemerintah yang zalim. Setiap orang beriman hendaklah tidak terlalu bergantung dan berharap kepada segala kekuatan zahir yang ada sehingga melupakan kepada kekuatan yang sebenar, iaitu Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Walau bagaimanapun, kita diperintahkan terlebih dahulu berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah SWT. Kesemua yang berlaku adalah dengan izin Allah.

Banyak lagi kupasan yang bermanfaat yang diterangkan oleh pengarang dalam buku nipis 53 halaman ini. Tetapi yang jelasnya, dari kupasan dan analisis ringkas beliau terhadap isi kandungan surah al-Kahfi ini sudah cukup menunjukkan keilmuannya yang tinggi dan mendalam, yang meletakkan beliau sebagai pemikir dan sarjana Islam yang cukup keterampilan. Sekadar pengetahuan saya, kitab ini belum lagi diterbitkan kembali sama ada dengan edisi tulisan jawi maupun tulisan rumi. Semoga kitab yang bermanfaat ini dapat diterbitkan kembali oleh pihak keluarga beliau atau mengizinkan syarikat penerbitan tertentu menerbitkan kembali kitab ini untuk memperkembangkan ilmu sebagai warisan yang berkekalan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai biodata Dato’ Muhammad Nor dan kitab tafsir ini sila layari;
http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/14407/Sumbangan_Dato.pdf

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...