Monday, November 9, 2015

Nail al-Raja bi Syarah Safinah al-Naja


Kitab Nail al-Raja bi Syarah Safinah al-Naja adalah sebuah karya seorang ulama besar dari Hadramaut Yaman, iaitu al-‘Allamah Sayyid al-Habib Ahmad bin Umar al-Syatiri (1312-1360H). Beliau dilahirkan di kota Tarim Hadramaut pada tahun 1312 H (1895 M), dan di sana pula beliau mempelajari ilmu agama sehingga tumbuh berkembang menjadi ulama yang terkemuka. Beliau sangat dicintai gurunya iaitu Syaikhul Islam, Sayyid Abdullah bin Umar al-Syatiri, ulama besar pada zamannya.

Kitab Nail al-Raja ini merupakan antara kitab yang disusun secara khusus bagi menghuraikan sebuah kitab fiqh dalam mazhab al-Syafi’i yang berjudul Safinah al-Naja, iaitu sebuah karya Syeikh Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Samir al-Hadhrami al-Syafi’i (). Kitab syarah (huraian) ini dipenuhi dengan ilmu, yang menjadi keperluan bagi setiap guru dan pelajar ketika mentelaah dan mendalami isi kandungan kitab Safinah al-Naja.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...