Wednesday, November 18, 2015

Fatawa Syaikh Athiyyah Shaqr


Ktab “ Fatawa Syaikh Athiyyah Shaqr ” atau judul  asalnya Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam (أحسن الكلام في الفتاوى والأحكامmerupakan sebuah ensiklopedia yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh al-‘Allamah al-Syaikh ‘Athiyyah Shaqr (1914-2006) seorang ulama kontemporeri yang terkenal dari negara Mesir. Beliau adalah bekas Pengerusi Lujnah Fatwa al-Azhar,  yang sangat disegani dan dihormati oleh para ulama kerana ketinggian ilmunya. Fatwa-fatwa beliau menjadi rujukan para ulama dan masyarakat Islam, bukan sahaja di Mesir bahkan di seluruh dunia Islam. Beliau meninggal dunia pada 9 Disember 2006, ketika umurnya mencecah 92 tahun.

Kitab Fatawa Syaikh Athiyyah ini telah diterbitkan dalam beberapa jilid, yang menghimpunkan fatwa-fatwa Syaikh ‘Athiyyah yang merangkumi permasalahan akidah, ibadat, muamalat, kekeluargaan dan pelbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kitab ini telah menjadi rujukan para ulama dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan hukum syarak. 

Kitab ini boleh dimuat turun di pautan أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...