Wednesday, April 30, 2014

Fadhail A’mal (فضائل الأعمال)


Kitab Fadhail A’mal (فضائل الأعمال) atau Fadhilat ‘Amal adalah antara kitab terkenal, yang sentiasa dibaca dan ditelaah serta dihayati isi kandungannya oleh sebahagian masyarakat Islam di dunia kini. Kitab ini menjadi teks khusus bagi Jamaah Tabligh, iaitu satu pertubuhan dakwah Islam yang berpengaruh yang berpusat di India. Kitab ini ditulis oleh Maulana Muhammad Zakaria al-Kandhahlawi r.h (w-1982), yang asalnya di dalam Bahasa Urdu dan telah diterjemahkan melebihi 20 bahasa di seluruh dunia termasuk English, French, Belanda, Benggali, Bahasa Melayu, Siam, Tagalog, Cina, Tamil, Spanish, Turki, Jepun, dan lain-lain.

Antara kandungan kitab Fadhail Amal adalah :-

1. Fadhilat Zikir
2. Fadhilat Solat
3. Fadhilat Al-Quran
4. Fadhilat Tabligh
5. Fadhilat Ramadhan
6. Kisah Para Sahabat

Maulana Zakaria r.h adalah seorang Muhaddits iaitu seorang Ahli Hadits yang menghafaz sekurangnya 50,000 hadits di dalam Bahasa Arab beserta matan dan sanadnya ataupun semua perawi hadits itu.

Kitab ini perlu dibaca setiap hari di rumah untuk menghidupkan amalan Taalim ataupun Majlis Ilmu dirumah. Kitab ini mudah dibaca ataupun sesiapa sahaja boleh membaca kerana ia lengkap dengan huraian dan penerangan. Tidak perlu seseorang itu untuk menghuraikan atau menambah penjelasan kerana ia sudah lengkap.

Mengapa kita susah untuk mengamalkan ilmu yang kita tahu? Salah satu sebabnya adalah kerana kita kurang mengetahui fadhilat dan ganjaran atas setiap amalan yang kita kerjakan. Ilmu Fadhail ini kita harus dengar setiap hari agar timbul keghairahan dalam mengamalkan setiap amal ibadah kita. Bukanlah kita beramal semata-mata kerana ganjaran tetapi ini adalah fitrah manusia dan janji Allah SWT yang akan memberi ganjaran pahala dan syurga kepada setiap hambaNya yang taat.


Adakah Kitab Fadhail Amal mengandungi hadis dhaif dan maudhu'?

Mengenai perkara ini telah diterangkan oleh Maulana Mahmud Hassan Gangohi (rahimahullah), Mufti Besar Darul Ulum Deoband dalam fatwa beliau pada 24/3/1395 AH:

"Kemungkinan besar tidak ada hadith yang disepakati oleh semua ulama' sebagai maudhu'. Bagaimana pun terdapat hadith yang dianggap dha'if atau lemah malah dilabel sebagai palsu oleh sebahagian ulama'. Pengarang kitab Fadha'il Amal yang mulia (Maulana Zakariyya rah.) sendiri telah menyentuh tentang perkara ini. Kitab 'Tadribur Rawi' menerangkan bahawa adalah dibolehkan menggunakan hadith dha'if berkaitan dengan fadhilat atau kelebihan-kelebihan amal. Jika sebaliknya, apa yang kamu akan perkatakan tentang Ibn Majah (rah.) apabila Ibn Jauzi (rah.) mengatakan bahawa kebanyakan daripada hadith-hadith yang diriwayatkan oleh beliau sebagai maudhu'? Sunan Ibn Majah adalah sebahagian dari silibus madrasah malah salah satu dari 6 kitab Sahih. Ibn Majah (rah.) tidak menyebut pun hadith-hadith tersebut sebagai maudhu'. Malah kitab beliau digunakan tanpa sebarang bantahan.

Pengarang kitab Fadha'il Amal sangat berhati-hati. Beliau telah menerangkan tentang hadith-hadith yang sesetengah ulama' mengatakan sebagai maudhu'. Jika sekiranya semua ulama bersepakat bahawa hadith-hadith tersebut adalah maudhu', beliau sekali-kali tidak akan meriwayatkannya."

Semoga bermanfaat.

Baca pautan berikut untuk maklumat lanjut mengenai kitab ini;

No comments:

Post a Comment