Tuesday, December 17, 2013

Tasawuf Modern


Buku “Tasawuf Modern” merupakan sebuah karya dalam bidang tasawuf yang ditulis oleh al-Marhum Buya Hamka (1908-1981) atau nama penuhnya Syaikh Prof. Dr. Haji Abdul Malek bin Haji Abdul Karim bin Amrullah. Beliau merupakan seorang ulama terkenal di Nusantara yang berasal dari Minangkabau, Sumatra Barat, Indonesia.

Karya ini asalnya ditulis oleh Hamka pertengahan tahun 30-an[1] sebagai rencana bersiri dalam majalah Pedoman Masyarakat yang diterbitkan di Medan, dengan Hamka sendiri sebagai pemimpin redaksinya. Setelah keseluruhan rencana tersebut selesai diterbitkan dalam majalah tersebut, atas permintaaan para pembaca Tasawuf Modern telah diterbitkan sebagai sebuah buku untuk pertama kali tahun 1939. Penerbitan kali pertama ini ternyata mendapat sambutan dari masyarakat sehingga mengalami cetak ulang beberapa kali dari sebuah penerbit di Medan.

Setelah Indonesia mendapat kemerdekaan secara rasminya, buku Tasawuf Modern kembali diterbitkan di Jakarta sekitar tahun 60-an. Sejak sekitar tahun 70-an, penerbitan buku Tasauf Modern dan beberapa karya Hamka yang lain - termasuk Tafsir al-Azhar telah diberikan kepercayaan kepada Pustaka Panjimas. Sehingga kini, buku Tasawuf Modern ini masih ada di pasaran dengan berbagai penerbitan, sama ada dari Indonesia maupun Malaysia.

Dalam koleksi saya terdapat sebuah buku Tasawuf Modern dalam edisi Jawi yang diterbitkan oleh Pustaka Aman Press, Kota Bharu Kelantan, dengan cetakan ke-3 pada tahun 1990. Sebelumnya, Pustaka Aman Press telah menerbitkannya dengan cetakan pertamanya pada tahun 1975 dan cetakan kedua pada tahun 1982. Ketebalannya merangkumi 356 halaman, tidak termasuk halaman pendahuluan penyusun dan halaman isi kandungannya.
 
Semoga bermanfaat.


[1] Rencana ini asalnya diberikan judul “Bahagia” oleh Hamka, namun begitu ia telah diubah kepada Tasawuf Modern bagi tujuan penerbitannya dan ia mula dimuatkan dalam majalah Pedoman Masyarakat pada pertengahan tahun 1937.

No comments:

Post a Comment