Saturday, November 24, 2012

al-Manhaj al-Sawi Syarh Ushul Thariqah al-Saadah Aal Ba 'Alawi


Kitab al-Manhaj al-Sawi Syarh Ushul Thariqah al-Saadah Aal Ba’Alawi 
(المنهج السوي شرح أصول طريقة السادة آل باعلوي) merupakan sebuah kitab tasawwuf  yang terkenal masa ini, karya al-’Allaamah al-Muhaqqiq al-Faqih al-’Abid al-Zahid al-Murabbi al-Da`i ila Allah al-Sayyid al-Habib Zayn bin Ibrahim bin Sumaith Ba 'Alawi al-Husayni.  

Kitab berbahasa ‘arab setebal 775 halaman ini menerangkan dengan terperinci mengenai 5 usul yang menjadi asas bagi jalan para Saadah Bani ‘Alawi (Thoriqah Bani ‘Alawi) iaitu:-
 
   ü  ‘Ilmu     
 
   ü  ‘Amal  
 
   ü  Warak

   ü  Khauf

   ü  Ikhlas.
 
Sebuah kitab yang sangat baik untuk dibaca terutamanya bagi yang ingin mengetahui perjalanan para saadah Ba’Alawi. Membaca kitab ini seumpama membaca ratusan kitab lain. Terlalu banyak permata ilmu yang terdapat di dalam kitab ini.

Kitab ini telah diterbitkan oleh Dar al-Ilm wa al-Da’wah, al-Jumhuriyyah al-Yamaniyah, Tarim, Hadhramaut, dengan ketebalannya 775 halaman termasuk 15 halaman untuk daftar isi. Tahun Penerbitan: 1426H/2005M (cetakan pertama); 1429H/2008M (cetakan kedua) Size kitab: 17cm x 25cm.

Artikel ini diubahsuai dari pautan berikut
http://pondokhabib.wordpress.com/2011/09/02/al-manhaj-al-sawi-syarh-ushul-thariqah-al-saadah-aal-ba%E2%80%99alawi/

No comments:

Post a Comment