Tuesday, June 7, 2016

Anak Kunci Syurga


Kitab “Anak Kunci Syurga” adalah sebuah kitab yang disusun dalam bahasa Melayu (tulisan Jawi) oleh Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muththalib bin Hassan al-Indunisi al-Mandili al-Makki al-Syafi’i. Seorang tokoh ulama Nusantara yang terkenal sebagai guru di Masjid al-Haram pada zamannya. Beliau dilahirkan di  Mandailing, Sumatera Utara pada tahun 1910 M dan wafat di kota Mekkah, Arab Saudi pada tahun 1965 M.

Isi kandungan kitab Anak kunci Syurga ini membahaskan secara ringkas mengenai akidah dan beberapa permasalahan hukum fiqh berdasarkan mazhab Syafi’i, seperti bersuci, sembahyang, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, puasa, iktikaf dan zakat fitrah. Kitab ini turut membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat yang dicela dan dipuji pada akhir pembahasannya.

Kitab Anak kunci Syurga ini menjadi rujukan dan teks bagi kuliah agama yang diadakan di masjid-masjid, khusus bagi umat Islam di Indonesia dan Malaysia.

Sekadar makluman, kitab ini telah diterbitkan dengan versi tulisan rumi oleh beberapa syarikat penerbitan sama ada di Indonesia maupun di Malaysia. Sebagai contoh ia telah diterbitkan di Malaysia oleh Al-Hidayah Publications dengan ketebalan muka suratnya 193 halaman. Pengalihan tulisan jawi ke rumi telah diusahakan oleh Ustazah Noraine Abu.

Semoga bermanfaat. 

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...