Saturday, May 28, 2016

Ghayah al-Murtaja Syarh Safinah al-Naja


Buku yang ingin dibicarakan secara ringkas dalam catatan ini adalah sebuah karya Shahibul Samahah Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al Bakri, - kini Mufti Wilayah Persekutuan - yang berjudul “ Ghayah al-Murtaja Syarh Safinah al-Naja ”  (غاية المرتحى شرح سفينة النجا) dengan judul Melayunya “Penghujung untuk Orang-Orang yang Berharap Syarah kepada (kitab) Bahtera Penyelamat'.

Buku karya Datuk Dr Zulkifi Mohamad Al-Bakri ini merupakan sebuah buku terjemahan, yang disertakan huraian dalam Bahasa Melayu bagi kitab Safinah al-Naja (سفينة النجا), karya al-‘Allamah Syeikh Salim bin Abdullah bin Saad bin Abdullah bin Sumair al-Hadhrami al-Syafi'i (1271H).

Buku ini mempersembahkan huraian sebuah kitab ringkas berkenaan dasar-dasar asas ilmu fiqh berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i. Seiring dengan kesedaran agama semasa, buku ini begitu solid (padat) dan mudah, serta secara langsung membincangkan kesimpulan hukum fiqh tanpa menyertakan dalil dan dasar penetapan hukum dengan begitu panjang lebar dan memberatkan. Disebabkan itu, ia begitu sesuai untuk rujukan pantas dan segera para pelajar dan orang-orang yang baru ingin mengenali Islam.

Buku ringkas ini mencakupi panduan lengkap mengenai asas akidah dan beberapa perbahasan fiqh ibadat. Sebagaimana kitab asalnya,  perbincangan dalam buku ini hanya merangkumi beberapa tajuk asas  yang dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu;

        a)     Bahagian 1: Akidah 
        b)     Bahagian 2: Taharah
        c)      Bahagian 3: Solat
        d)     Bahagian 4: Pengurusan Jenazah
        e)     Bahagian 5: Zakat

Buku setebal 256 halaman ini, telah diterbitkan dengan cetakan pertamanya pada awal tahun 2016 oleh PTS Publishing House. Untuk membeli buku ini, pembaca boleh layari web site penerbitnya http://pts.com.my/buku/bahtera-penyelamat/.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...