Wednesday, May 25, 2016

AL-MIFTAH FI AL-FIQH AL-SYAFI'I (المفتاح في الفقه الشافعي)


Kitab al-Miftah fi al-Fiqh al-Syafi’i (المفتاح في الفقه الشافعي) adalah antara karya fiqh dalam mazhab Syafi’i, yang disusun oleh al-Imam al-Qadhi Abu al-‘Abbas, Ahmad bin Abu Ahmad al-Thabari al-Baghdadi al-Syafi’i (335H/946M), yang  terkenal dengan gelaran Ibn al-Qash. Beliau merupakan seorang tokoh utama mazhab Syafi’i pada zamannya, di mana para ulama mazhab Syafi’i telah memasukkan beliau dalam kategori para Mujtahid al-Muqayyad atau Ashab al-Wujuh, iaitu martabat yang ketiga dalam susunan para ulama mazhab.

Kitab al-Miftah adalah antara karya Ibn al-Qash yang terkenal dalam bidang fiqh Syafi’i selepas karya beliau yang berjudul al-Talkhish (التلخيض). Kitab ini telah mendapat perhatian dan rujukan  para ulama terkemudian. Di antara ulama yang telah menghuraikan kitab al-Miftah ialah;

a)   al-Qadhi Abu ‘Ali, al-Hasan bin Muhammad bin al-‘Abbas al-Zujaji al-Thabari (447H), melalui kitabnya yang berjudul  Ziyadat al-Miftah  atau juga dikenali dengan judul al-Tahzib. Beliau adalah murid kepada Ibn al-Qash.

b)      Abu Mansur Abdul Qahhar bin Thahir bin Muhammad al-Baghdadi (429H).

c)       Abu al-Khair al-Maqdisi, Salamah bin Ismail bin Jama’ah (480H).

d)      Muhammad bin Abdul Malik bin Khalaf, Abu Khalaf al-Sulma al-Thabari (470H).

Sekadar ini sahaja, maklumat yang diperolehi mengenai kitab al-Miftah karya Ibn al-Qash ini. Saya belum mendapat maklumat mengenai kewujudan manuskrip atau versi cetakan bagi karya ini. 

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...