Thursday, February 5, 2015

AL-MUKHTASHAR AL-SHAGHIR (المختصرالصغير)Kitab al-Mukhtashar al-Shaghir (المختصرالصغير) atau dikenali juga sebagai al-Mukhtashar al-Lathif (المختصر اللطيف  ) adalah sebuah ringkasan karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang hanya membicarakan permasalahan ibadat. Manakala judul lengkap kitab ini ialah;  al-Mukhtashar al-Shaghir (al-Lathif ) li al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah (المختصر الصغير للمقدمة الحضرمية

Kitab ini disusun oleh al-Syaikh al-‘Allamah al-Faqih ‘Abdullah bin ‘Abdul Rahman Bafadhal al-Hadhrami (850-918H) sebagai ringkasan bagi kitab beliau yang berjudul al-Mukhtashar al-Kabir (المختصر الكبير) atau lebih dikenali dengan judul al-Muqaddimah al-Hadhramiyah (المقدمة الحضرمية) atau Masa-il al-Ta’lim ( بمسائل التعليم)[1]

Dalam pendahuluan karya kecilnya ini, Syaikh Abdullah Bafadhal memperkenalkan kitab beliau ini;

فهذا مُخْتَصَرٌ في ما لا بُدَّ لكلِّ مسلمٍ مِن معرفتِه أو معرفةِ مثلِه مِن فروضِ الطهارةِ والصلاةِ وغيرِهما. فيجبُ تَعَلُّمُهُ وتعليمُه ممَّن يَحتاجُ إليه مِن الرجالِ والنساءِ والصغارِوالكبار والأحرار والعبيد.

Ertinya; “ Maka inilah suatu mukhtashar (ringkasan) mengenai perkara yang mesti setiap muslim mengetahuinya atau seumpamanya dari kewajipan bersuci, solat dan selainnya. Maka wajib mempelajarinya oleh mereka yang memerlukannya dari kalangan lelaki, perempuan, sama ada kanak-kanak, dewasa, merdeka maupun hamba ”.

Berdasarkan edisi terbitan Dar al-Minhaj dari cetakan pertamanya  pada tahun 2009, kitab al-Mukhtashar al-Shaghir ini diterbitkan dengan ketebalan 80 halaman.
                               
Kitab ini telah diberikan huraiannya oleh para ulama antaranya;
  
a)  Syarh al-Mukhtashar al-Lathif (شرح على المختصر اللطيف), karya al-Imam Syamsuddin Muhammad al-Ramli (1004H).

b)  Misykat al-Tanwir Syarh al-Mukhtashar al-Shaghir[2]  (مشكاة التنوير شرح المختصر الصغير), karya al-‘Allamah ‘Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Ba ‘Abbad al-Yamani (1924)
c)  Syarh al-Lathif ‘ala al-Mukhtashar al-Lathif ( شرح لطيف على المختصر اللطيف) / Ta’liqat ‘ala al-Mukhtashar al-Lathif  (تعليقات على المختصر اللطيف), karya al-Syaikh Muhammad Mu’in al-Qudumi[3].

d)  al-Manhal al-Warif `ala al-Mukhtashar al-Lathif, karya Habib ‘Alwi bin Abdullah bin Husain Alaydrus (lahir 1979 M/1399H).

e)  al-Bayan wa al-Ta’rif Syarh al-Mukhtashar al-Lathif (البيان والتعريف شرح المختصر اللطيف ), karya al-Syaikh Ahmad al-Nishf.

f)       Syarh al-Mukhtashar al-Lathif, karya al-‘Allamah ‘Umar bin Hafizh.

Kandungan kitab ini boleh dibaca di pautan;

Sebahagian besar sumber catatan ini saya ambil dari pautan;
http://www.aslein.net/showthread.php?t=14085. Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.[1]  Kitab ini, telah diberikan huraian (Syarah) oleh para ulama. Di antara kitab syarahnya ialah;

a)  al-Manhaj al-Qawim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim karya Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Hajar al-Haytami (974H).
b)  al-Mawahib al-Sunniyyah bi Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah karya Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba ‘Ali Ba’isyn al-Daw’ani al-Hadhrami [1270H].
c)    Busyra al-Karim bi Syarh Masa_il al-Ta’lim, juga karya Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba’isyn al-Hadhrami. Kitab ini adalah ringkasan bagi kitab al-Mawahib al-Sunniyyah karya beliau yang disebutkan di atas. Kitab ini lebih terkenal sebagai syarah kitab Masa-il al-Ta’lim berbanding kitab al-Mahawahib al-Sunniyah.                                          
[2] Kitab ada diterbitkan oleh طبعة دار الفتح للدراسات والنشر في الأردن pada 2010. Sebuah kitab yang sangat berfaedah dan  di antara kitab huraian المختصر الصغير yang terbaik.
[3] Kitab ini boleh didownload di pautan http://www.4shared.com/document/J5O7sPwo/___.html

2 comments:

  1. Salam sidi, dimana nak dptkan kitab syarah mukhtasar soghir di Malaysia?

    ReplyDelete
  2. Salam sidi, dimana nak dptkan kitab syarah mukhtasar soghir di Malaysia?

    ReplyDelete

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...