Wednesday, January 21, 2015

Maw’izhah al-Mu’minin


Kitab Maw’izhah al-Mu’minin min Ihya’ ‘Ulumiddin (موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين) adalah antara kitab yang terkenal, yang menjadi rujukan dan teks pengajian Islam, khususnya dalam bidang adab dan akhlak. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ihya’ ‘Ulumiddin karya al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali (505H/1111M). Usaha meringkaskan kitab ini telah dilakukan oleh al-‘Allamah al-Muhaddis al-Mufassir Syaikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi al-Dimasyqi (1332/1914), seorang ulama terkenal dari Syria.

Kitab ini merupakan antara ringkasan kitab Ihya’ ‘Ulumiddin yang terbaik. Kandungannya padat dan hampir menyeluruh meliputi aspek-aspek penting yang terdapat dalam kitab asal. Di Malaysia, kitab ini menjadi teks pengajian dan kuliah ilmu di masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negara. Kitab ini bagaikan inti kepada kandungan kitab Ihya’ ‘Ulumiddin yang mudah diambil  manfaatnya oleh para pelajar maupun orang awam. Walaupun, tidak mempelajari kitab Ihya’ ‘Ulumiddin secara langsung, melalui kitab ini, umat Islam dapat mengenai Imam al-Ghazali dan karyanya kitab Ihya’ ‘Ulumiddin.


Kata Syaikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi dalam pengantar kitab ini; “ ….pada tahun 1323H saya mulakan usaha untuk meringkaskan kandungan kitab Ihya’ ‘Ulumiddin itu dalam dua juzuk yang sederhana, menurut susunan asalnya, tanpa sebarang perubahan judul-judulnya ”.

Kitab ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia. Di Malaysia ia telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh beberapa syarikat penerbitan. Melalui buku terjemahan ini, kandungan kitab Maw’izah al-Mu’minin dapat dibaca dan diamalkan kandungannya oleh masyarakat Islam di negara ini.

Dalam koleksi saya, terdapat sebuah buku terjemahan kitab ini dengan judul Bimbingan Mu’minin. Terjemahan ini diusahakan oleh alMarhum Syed Ahmad Semait seorang penulis dan ulama terkenal dari Singapura. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Nasional, Singapura, dengan cetakan ke 14 pada tahun 2014. Berdasarkan butiran dalam buku tersebut, buku terjemahan ini mula diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1978. Pada tahun 1990  ia telah dikemaskini dan telah diterbitkan berulang kali dengan edisi jawi dan rumi.  

Kitab edisi Arabnya boleh didownload di pautan berikut;
Semoga bermanfaat.

1 comment:

  1. cara membeli kitab ini gimana ya min? mohon infonya, makasih.

    ReplyDelete