Wednesday, June 11, 2014

Kenali Rasul Kita Muhammad


Buku "Kenali Rasul Kita Muhammad" merupakan hasil terjemahan daripada Matan asy-Syamail al-Muhammadiyyah karangan Imam at-Tirmizi. Buku ini diterbitkan oleh Telaga Biru Sdn Bhd, dengan cetakan pertama tahun 2014 - berdasarkan terjemahan dan huraiannya yang diusahakan oleh Ust. Ahmad Adnan Fadzil.

Buku ini bukan hanya menghimpunkan hadis tentang akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW, tetapi disertakan juga hadis tentang sifat-sifat fizikal, pakaian, makanan, minuman, ibadah, pergaulan dan sebagainya yang berkait dengan kehidupan Baginda secara menyeluruh.

Kelebihan buku ini:

• Gabungan terjemahan, ulasan dan kesimpulan berkenaan riwayat hidup kekasih Allah supaya pembaca memahami keperibadian dan cara hidup Baginda dengan tepat dan menyeluruh sebagaimana tujuan Imam at-Tirmizi menulis kitab asy-Syamail.

• Terjemahan lengkap berbahasa Melayu disertai ulasan yang dapat membantu pembaca memahami setiap hadis asy-Syamail dengan tepat dan baik.

• Mempunyai taujihat nabawiyyah yang boleh dijadikan teladan di setiap bab yang pastinya menjadi nilai tambah bagi buku ini.

• Disertakan foto, gambar rajah dan diagram yang memudahkan pemahaman pembaca.

• Kisah-kisah menarik daripada hadis-hadis yang dipaparkan dalam buku ini dapat mendidik jiwa dan memberi inspirasi kepada pengguna.

• Ekstra! Profil para perawi dan CD kuliah Dr. Hj. Zahazan Mohamed.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment