Saturday, May 10, 2014

Mukhtashar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh (مختصر كتاب الأم في الفقه )


Mukhtashar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh (مختصر كتاب الأم في الفقه) adalah sebuah kitab yang disusun kembali sebagai ringkasan kandungan asal kitab al-Umm, iaitu sebuah kitab fiqh yang menjadi induk rujukan bagi mazhab al-Syafi’i.  Kitab al-Umm merupakan karya fiqh terunggul al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i (150-204H). Manakala ringkasan kitab ini (Mukhtashar Kitab al-Umm) pula diusahakan oleh seorang ulama fiqh terkenal dari Universiti al-Azhar, Mesir, iaitu Syaikh Husain ‘Abdul Hamid Abu Nashir Nail.

Di samping membuat ringkasan isi kandungan kitab al-Umm, penyusun kitab ini juga telah membuat beberapa penelitian (tahqiq) terhadap isi kandungan dan nas-nas (al-Quran dan Hadis) yang terdapat dalam kitab ini - yang disertakan dalam catatan kakinya.

Sebagaimana kitab asalnya, kitab ini juga memuatkan pendapat dan fatwa-fatwa Imam al-Syafi’i dalam  skop kajian fiqh dan usul fiqh. Kitab ini dimulai dengan ringkasan biografi Imam al-Syafi’i dan diikuti dengan tajuk-tajuk perbahasan masalah fiqh sebagaimana dalam kitab asalnya, iaitu; perbahasan bersuci (thaharah), ibadat solat, zakat, puasa, iktikaf, haji, qurban, perburuan dan penyembelihan, nazar, pemerdekaan hamba dan sebagainya. Setiap permasalahan dibincangkan secara terperinci dalam bab-bab yang tersendiri.

Kaedah pembahasan dalam kitab ini banyak dilakukan dengan pola dialogis (soal-jawab) yang menunjukkan bahawa Imam al-Syafi'i seorang pendebat yang ulung. Barangsiapa membacanya nescaya ia akan menyaksikan kekuatan hujjah Imam al-Syafi'i dan ketajaman argumentasi berdasarkan al-Kitab dan al-Sunnah.                       

Mukhtashar Kitab al-Umm ini telah diterbitkan oleh Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, Beirut –Lubnan, dalam 4 juzuk yang dihimpunkan dalam sebuah buku setebal 807 halaman. Kitab ini dalam versi ebook (file pdf) boleh dimuat turun di pautan berikut;

Terjemahan kitab ini…

Kitab ini ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu / Indonesia dan diterbitkan oleh beberapa buah syarikat penerbitan, antaranya;


a)     Ringkasan Kitab al-Umm: diterbitkan oleh Pustaka Azzam, Indonesia – dalam 3 jilid.b)  Mukhtashar Kitab al-Umm: diterbitkan oleh Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru – dalam 2 jilid.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment