Saturday, March 29, 2014

Bakurah al-AmaniKitab Bakurah al-Amani atau nama lengkapnya Bakurah al-Amani li Irsyad ‘Awam Ahl al-Fathani (باكورة الأماني لإرشاد عوام أهل الفطاني) merupakan kitab yang membincangkan bidang akidah (ilmu tauhid) yang terkenal di ‘Alam Melayu, khususnya negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dan di Selatan Thailand (baca: Patani) sehingga kini. Kitab ini disusun oleh al-Alim al-‘Allamah Syaikh Wan Ismail bin Wan ‘Abdul Qadir bin Wan Musthafa, atau  dikenali juga dengan nama Pak Da ‘El al-Fathani ( 1300H/1882M – 1965M).

Kitab ini merupakan sebuah kitab yang ringkas dan padat isinya, yang merangkumi lebih kurang 10 halaman sahaja. Kitab ini ditulis oleh Pak Da ‘El sewaktu menziarahi kenalan beliau Haji Muhammad Nur di Tobiak Kedah, atas permintaan murid-muridnya. Ia ditulis secara spontan, berdasarkan ingatan beliau sahaja. Tarikh kitab ini ditulis adalah pada tahun 1335H / 1917M, atau tepatnya pada hari Sabtu, 14 Rajab, 1335 bersamaan 15 Mei 1917. Kitab ini pernah dicetak oleh Mathba’ah al-Ikhwan, Singapura pada tahun 1918M.

Menurut ceritanya, sejarah penulisan kitab ini adalah dari permintaan muridnya yang bernama Haji Ahmad supaya Pak Da’El karangkan secara ringkas matan ilmu tauhid bagi memudahkan anaknya Mat Hasan yang masih memonduk agar membantunya dalam memahami ilmu tauhid. Maka permintaan itu diperkenankan oleh Pak Da ‘El dan terhasillah kitab yang terkenal ini.


Kandungan kitab Bakurah al-Amani

Antara intipati kandungan kitab ini termasuklah perbahasan tentang makna kalimah syahadah yang menggunakan konotasi “Allah jua Tuhan”; tentang wajib Syarak atau hukum taklifi pada istilah pantang, terjemahan seperti ma ya sa buh ‘ala tarqih wa yu ‘a qa bu ala tarqih; Perbahasan pergantungan hukum-hukum akal; perbahasan istihalah; perbahasan daur dan tasarsur; perbahasan mukhallafah secara spesifiknya perbahasan mengenai sifat wajib Allah bersalahan dengan sesuatu baharu; perbahasan tentang penciptaan makhluk (Nur Muhammad); perbahasan al-makulat al asyarah; perbahasan usaha ikhtiar; perbahasan sifat salbiyyah; perbahasan sifat ma’ani ; perbahasan hayat dan sifat idro’; perbahasan muta’ala’ ilmu, sabitah atau syuun; perbahasan qun fa ya kun; perbahasan dzan dan waham; pembahagian bagi makna sifat – sifat ma’ani; dan perbahasan al-nubuwwah.


Syarah Bakurah al-Amani

Oleh kerana kitab ini sangat ringkas dan padat isinya sehingga sesetengah orang gagal memahami ‘ibaratnya, maka Pak Da ‘El telah diminta pula agar menulis syarah (huraian) bagi kitab ini. Beliau kemudiannya menulis syarahnya, yang diberi judul “ Tabshirah al-Adani bi Alhan Bakurah al-Amani (تبصرة الأداني بألحان باكورة الأماني). Kitab ini selesai ditulis pada 25 Muharram 1358H / 16 Mac 1936, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau sendiri dalam kitab tersebut;

“Maka tatkala kelihatan atasnya oleh setengah-setengah tolabah, membahas-bahas ia daripada tuturannya datanglah atasnya i’ktirad pada menyalahinya akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dahulu-dahulu pada beberapa tempat maka hamba hurai baginya demikian tuturan yang menyalahi itu dan menyatakan kehendaknya dan wajah ubahnya maka terpaksalah atasnya membenarkan ubahan-ubahan yang tersebut dan jikalau menyalahikan mafhum kitab-kitab yang lain sekali pun maka kemudian daripada lalu bertahun –tahun memintak pulak bahawa hamba syarahkan risalah itu suatu menyatakan wajah tujuan tuturan yang tersebut maka memikir hamba beberapa lama maka nyata bagi hamba elok pintakan itu maka merebut-rebut hamba akan peluangan dengan menatahkan ‘ibarat risalah itu dengan macam-macam tafsir yng ditetapkan dia dengan sudahan yang jilah yang menjelaskan hati-hati yang empunya paham atas qadar pendapat hamba supaya panjang diambil guna dengan risalah itu dan merataimya dan hamba namakan ia “Tabshirah al-Adani bil Alhani Bakurah al-Amani” artinya menperlatas bagi ornag-orang ligat mendapati akan tengak tengakan dan siringan-siringan cakapan Bakurah al-Amani

Kitab Syarah Bakurah al-Amani ini masih dicetak dan dijual pasaran kitab Jawi dan sehingga kini masih diajar di masjid-masjid dan pondok-pondok sebagai teks pengajian utama dalam ilmu  akidah. Manakala matan asal Bakurah al-Amani, sekadar dari pengamatan saya, sudah tiada yang dicetak secara berasingan dari syarahnya.

Kini, kitab Syarah Bakurah al-Amani ini sudah ada yang dicetakkan dan diterbitkan dengan tulisan Rumi tanpa sebarang pindaan daripada teks asal, agar kebanyakan generasi. sekarang ini yang kurang mahir dalam tulisan jawi mudah bagi mereka mengikuti setiap patah perkataaan yang terdapat di dalam teks asalnya. Usaha  ini telah dilakukan oleh Ustazah Noraine Abu dan diterbitkan oleh Al-Hidayah House Publishers Sdn Bhd.  Isi kandungan buku ini merangkumi 50 halaman. Semoga bermanfaat.

Rujukan;


http://puskam.uitm.edu.my/v1/conference/seminar-manuskrip-melayu-a-kearifan-tempatan-2013/e-prosiding.html?task=download&cid%5B0%5D=12

No comments:

Post a Comment