Monday, April 18, 2016

al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi’i


Karya yang ingin dibicarakan secara ringkas bagi mengisi catatan  karya ulama kali  ini adalah sebuah buku yang berjudul al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi’i (المدخل إلى مذهب الامام الشافعي). Buku yang boleh diterjemahkan judulnya sebagai “ Pengantar Mazhab Imam al-Syafi’i ” ini disusun oleh Dr. Akram Yusuf Umar al-Qawasimi.

Buku ini asalnya adalah sebuah kajian ilmiah yang disusun oleh pengarangnya sebagai desertasi bagi memperolehi ijazah doktor falsafah dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh dari Fakulti Syariah, Universiti Jordan pada tahun 2002. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dengan cetakan pertama oleh Dar al-Nafa-is, Jordan pada tahun 2003. Edisi cetakan pertama ini telah diberikan kata pengantarnya oleh  Prof. Dr Mustafa Sa’id al-Khin (1922-2008M)[1].

Kandungan buku al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi’i menghimpunkan kajian lengkap mengenai kehidupan al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i (150-204H), yang merangkumi sejarah hidup dan perkembangan keilmuannya. Berikut antara yang dibincangkan dalam buku ini;

       a)      Disiplin ilmu yang dikuasai dan metodologi yang digunakan al-Imam al-Syafi’i.
       b)      Karya-karya ilmiah peninggalan Imam al-Syafi’i.
       c)      Sejarah perkembangan mazhab Syafi’i.
       d)     Istilah-istilah  mazhab Syafi’i yang digunakan  dalam karya Fiqh dan Usulnya.

Buku ini perlu dibaca dan dimiliki oleh para pembaca supaya kita semua dapat mencontohi semangat dan kesungguhan usaha seorang tokoh yang hebat ini dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutamanya yang berkaitan dengan ilmu Fiqh dan Usul Fiqh secara keseluruhannya.


Terjemahan dalam bahasa Melayu

Dalam koleksi saya terdapat sebuah terjemahan bagi buku ini. Ia diterbitkan oleh al-Hidayah Publications dengan cetakan pertama ada tahun 2012 dengan judul “ Ensiklopedia Imam al-Syafie Jilid 1 (Pengantar Mazhab al-Imam al-Syafie) ".

Buku karya Dr. Akram Yusuf Umar al-Qawasimi ini diterbitkan sebagai pendahuluan bagi sebuah edisi terjemahan karya yang lebih besar iaitu Ensiklopedia Imam Al-Syafie, iaitu terjemahan sebuah ensiklopedia yang menghimpunkan karya-karya Imam al-Syafi’i, yang berasal dari versi Arabnya: Ensiklopedia Imam al-Syafie (موسوعة الامام الشافعي). Ensklopedia yang disusun dan ditahkik oleh Dr Ahmad Badruddin Hassun ini telah diterbitkan oleh Dar Qutaibah, Beirut Lubanon dengan cetakan pertama pada tahun 1996 dalam 10 jilid. Manakala bagi edisi terjemahan dalam bahasa Melayu bagi Ensiklopedia ini bermula dari jilid 2 dan sehingga kini telah diterbitkan oleh Al-Hidayah Publications jilid ke 10 nya.

Versi bahasa Arab buku al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi’i (المدخل إلى مذهب الامام الشافعيini boleh dibaca dan muat turun melalui pautan berikut;


Semoga bermanfaat.[1] Seorang tokoh ulama fiqh dan usul fiqh terkemuka Mazhab Syafi’i  dari Syria.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...