Friday, January 8, 2016

HASYIAH AL-TARMASI (حاشية الترمسى)


Kitab Hasyiah  al-Tarmasi ‘ala al-Manhaj al-Qawim (حاشية الترمسى على المنهج القويم), adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh  Syeikh al-‘Allamah Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Mannan al-Tarmasi al-Jawi al-Syafi’i (1285-1329H), seorang ulama dan karyawan agama yang terkenal, berasal dari negara Indonesia dan menetap di Makkah al-Mukarramah, dengan berkecimpun dalam penyebaran ilmu  di kota suci Makkah hingga akhir hayatnya.

Kitab yang terkenal dengan judul ringkasnya Hasyiah al-Tarmasi ini, sebenarnya mempunyai dua judul lengkapnya, iaitu;

       a)     Manhal al-‘Amim bi Hasyiah al-Manhaj al-Qawim (المنحل العميم بحاشية المنهج القويم).
     b)   Mauhib Zil Fadhli ala Syarh Ibnu Hajar ‘ala Muqaddimah Ba Fadhal (موهبة ذى الفضل على شرح العلامة ابن حجر مقدمة بافضل).

Kitab ini disusun oleh Syaikh Muhammad Mahfus al-Tarmasi sebagai hasyiah (komentar) bagi kitab al-Manhaj al-Qayim[1], karya al-Imam al-‘Allamah Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami (909-973/974H), yang terkenal dengan gelaran Ibnu Hajar al-Haytami[2]. Di mana kitab al-Manhaj al-Qawim merupakan sebuah kitab yang disusun oleh Ibn Hajar al-Haytami sebagai huraian (syarah) bagi kitab al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah[3], iaitu karya al-‘Allamah Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Ba Fadhal al-Sa’di al-Hadhrami[4] (850-918H), yang terkenal dengan gelaran Ba Fadhal al-Hadhrami.

Kitab Hashiyah al-Tarmasi mula dicetak pertama kali pada masa hidup beliau lagi dengan keizinan beliau pada tahun 1326H oleh Percetakan Amirah Sharqiyyah di Mesir. Asalnya terdiri dari 4 jilid. Ia dicetak bersekali dengan nota kaki (hamish) kitab al-Mawahib al-Saniyyah karangan Syaikh Sulaiman Kurdiy. Cetakan terkini yang siap ditahkik pula mengandungi tujuh jilid. Ia diterbitkan oleh Dar al-Minhaj, Jeddah pada tahun 2011. Melihat kepada ketebalan bagi setiap jilidnya yang merangkumi antara 600-800 lebih halamannya, kitab Hasyiah al-Tarmasi ini adalah sebuah kitab fiqh yang boleh dikategorikan sebagai kitab yang agak tebal dan luas perbahasannya.

Setelah dicetak, sebagaimana beliau jelaskan pada permulaan Bab al-Bay dalam kitab tersebut, beliau menemui naskhah kitab al-Manhaj al-Qawim yang telahpun ada pelengkap (takmilah) dari Bab al-Bay hingga Bab al-Fara-id. Maka beliau segera menulis hasyiyah bagi takmilah tersebut. Maka, pada permulaan Bab al-Bay kita akan mendapati al-Tarmasi memulakan bab ini dengan Basmalah dan Hamdalah serta sedikit penjelasan tentang penemuan beliau terhadap takmilah tersebut.

al-Tarmasi menyifatkan kitabnya ini sebagai “laporan penuh serta syarahan yang tinggi” (al-Tarmasi. 2011). Penanya kelihatan begitu lancar dalam menerangkan isu-isu fiqh. Beliau menyebutkan dalil bagi banyak permasalahan. Tidak cukup sekadar itu, beliau juga turut menyatakan illah (sebab atau alasan fiqh). Hasyiyah beliau ini dianggap oleh ramai pihak sebagai penutup tahkik, pelita pengikut Imam Syafi’i. Hasyiah ini juga mengandungi pandangan rasmi (muktamad) Mazhab Syafi’i serta mempunyai pandangan rajih dalam permasalahan khilaf. Ia juga diperakui sebagai ensiklopedia fiqh mazhab yang mengumpulkan pelbagai permasalahan yang bertaburan di dalam kitab-kitab mazhab ini.

Untuk mengetahui biodata Syaikh Muhammad Mahfuz al-Tarmasi dan maklumat mengenai kitabnya Hasyiah al-Tarmasi, sila layari

Kitab ini boleh dimuat turun melalui pautan berikut;


Download Kitab Minjahul Qowim:

Semoga bermanfaat.


[1] Selain al-Tarmasi, kitab ini juga telah diberikan hasyiah oleh beberapa ulama yang lain, antaranya;
a)   Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi (1127-1194H) dengan karyanya Hasyiah al-Kurdi / al-Hawasyi al-Madaniyyah ‘ala al-Manhaj al-Qawim
b)  Abdullah bin Sulaiman bin Abdullah al-Jurhazi (1128-1201H), dengan karyanya Hasyiah al-Jurhazi ‘ala Manhaj al-Qawim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim.
c)   Syaikh Shalih bin Muhammad Bafadhal al-Makkiy (1333H) dengan karyanya “ Hasyiah al-Maslak al-Qawim  ‘ala al-Manhaj al-Qawim Syarh Masa-il al-Ta’lim”

[2] Antara karya beliau yang lain ialah; Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah, al-Fatawa al-Haditsiyyah, Hasyiah al-Haytamiy ‘Ala Syarh al-Iydhah Fi al-Manasik al-Haj (Manh al-Fattah Syarh Haqa-iq al-Iydhah), al-Iy-’ab Syarh al-‘Ubab, al-Imdad fi Syarh al-Irsyad, Fath al-Jawwab ‘ala  Syarh al-Irsyad (Fath al-Jawwab fi Syarh al-Ikhlash), al-Nu-’aim dan Mukhtashar al-iydhah (fi al-Manasik).

[3] Ia juga terkenal dengan judul Muqaddimah Ba Fadhal, Masa-il al-Ta’lim dan Mukhtashar al-Kabir. Selain Ibn Hajar al-Haytami, kitab ini juga telah diberikan huraian (syarah) oleh beberapa ulama yang lain dengan karya mereka, antaranya;

a)     al-Mawahib al-Sunniyyah bi Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah karya Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba ‘Ali Ba’isyn al-Daw’ani al-Hadhrami [1270H].
b)   Busyra al-Karim bi Syarh Masa-il al-Ta’lim, juga karya Syaikh Sa’id bin Muhammad Ba’isyn al-Hadhrami. Kitab ini adalah ringkasan bagi kitab al-Mawahib al-Sunniyyah karya beliau yang disebutkan di atas. Kitab ini lebih terkenal sebagai syarah kitab Masa-il al-Ta’lim berbanding kitab al-Mahawahib al-Sunniyah.                                                            
c)     al-Manhal al-Warif `ala al-Mukhtashar al-Lathif, karya Habib ‘Alwi bin Abdullah bin Husain Alaydrus (1979 M/1399H).

 [4] Selain kitab Muqaddimah al-Hadhramiyyah, antara karya lain beliau al-Mukhtashar al-Shaghir (Mukhtashar al-Lathif), Manasik al-Haj dan Majmu’ al-Fatawa.

No comments:

Post a Comment

al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah (المهمات في شرح الرافعي والروضة)

Kitab al-Muhimmat Fi Syarh al-Rafi'i wa al-al-Rawdhah ( المهمات في شرح الرافعي والروضة ) adalah sebuah karya fiqh dalam mazhab Sy...