Friday, April 3, 2015

Fatawa al-Subki


Di antara kitab fiqh  terkenal  dalam mazhab al-Syafi’i  adalah kitab “ Fatawa al-Subki  fi Furu al-Fiqh al-Syafi ”   (فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي).  Kitab yang disusun dalam bentuk soal-jawab ini merupakan sebuah karya yang menghimpunkan beberapa fatwa yang pernah dikeluarkan oleh al-Imam Taqiyuddin Abu al-Hasan ‘Ali bin ‘Abdul Kafi al-Subki al-Syafi’i (683-756H).

Fatwa-fatwa ini dihimpunkan kembali dari fatwa-fatwa yang pernah ditulis sendiri oleh al-Imam Taqiyuddin al-Subki. Walau bagaimanapun terdapat juga beberapa fatwa dalam permasalahan tertentu yang dinisbahkan kepada anak beliau, iaitu al-Imam Tajuddin Abu Nasr Abdul Wahhab bin ‘Ali al-Subki (727-771H).

Selain fatwa yang berkaitan dengan fiqh, kandungan kitab ini juga ada merakamkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan tafsir beberapa ayat al-Quran. Kitab fatwa ini telah diterbitkan dalam dua juzuk (jilid).

Kitab ini boleh dimuat turun di pautan berikut;   الواجهة, الجزء الأول, الجزء الثاني. Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment