Thursday, April 9, 2015

Fatawa al-Bulqini


Kitab “ Fatawa al-Bulqini ” (فتاوى البلقيني ) atau judul asalnya “ al-Tajarrud wa al-Ihtimam bi Jam’i Fatawa al-Walid Syaikh al-Islam الوالد شيخ الإسلام بجمع فتاوى  التجرد والاهتمام ) merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh  Syaikh al-Islam al-Imam Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin Raslan bin Nasir bin Salih al-Bulqini (805H), seorang tokoh ulama terkenal dalam mazhab al-Syafi’i, yang digelar Mujaddid  abad ke 8 Hijrah.

Kitab yang terkenal dengan judul Fatawa al-Bulqini, usaha penyusunannya tidak dilakukan sendiri oleh Syaikhul Islam al-Bulqini. Usaha penyusunan karya yang bermanfaat ini, sebenarnya dilakukan oleh anak beliau iaitu al-Imam ‘Alamuddin Saleh bin ‘Umar al-Bulqini (868H).

Terdapat 900 permasalahan yang penting mengenai kehidupan manusia yang diterangkan dalam kitab ini. Jawapan yang diberikan oleh Syaikhul Islam dalam sesuatu permasalahan ada yang agak panjang penjelasannya, dan ada juga yang agak ringkas. 

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment