Tuesday, October 8, 2013

Isu-Isu Fiqh Halal & Haram Semasa


Buku “ Isu-Isu Fiqh Halal & Haram Semasa ” merupakan sebuah karya fiqh yang sangat luas dan mendalam yang membicarakan persoalan halal dan haram semasa, meliput persoalan ilmu, akidah, syariah dan akhlak.  Sekadar pengamatan dan pengetahuan saya, buku ini merupakan satu-satunya karya dalam bahasa Melayu yang membicarakan persoalan halal dan haram begitu menyeluruh sekali. Buku disusun Dr. Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari, iaitu pensyarah di Universiti Terengganu Darul Iman. 

Buku ini telah diterbitkan oleh Al-Hidayah Publication, Selangor – berdasarkan cetakan pertamanya pada tahun2009 - dalam dua jilid yang agak tebal. Jilid pertama setebal 790 halaman, manakala jilid kedua setebal 759 halaman.

Buku ini dibahagikan kepada 20 bab, yang membincangkan berbagai isu-isu semasa yang berkaitan dengan kehidupan manusia, bermula daripada asas-asas penting di dalam mengenal halal dan haram sehinggalah kepada persoalan halal dan haram yang berkaitan dengan akhlak. Setiap isu dibincangkan dengan mengemukakan dalil-dalil dari al-Quran, al-Sunnah, al-Ijmak, pendapat ulama mujtahidin dan para ulama yang wibawa dari berbagai mazhab, sama ada ulama terdahulu maupun ulama semasa.
Dalam buku ini, penyusunnya telah menegaskan bahawa konsep halal dan haram tidak hanya tertumpu kepada lapangan minuman, makanan, dan juga pinjaman (hutang-piutang) sahaja, bahkan lebih luas daripada itu, merangkumi lapangan ilmu, akidah, ibadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, perkakas rumah, kerjaya dan mata pencarian, muamalah, kekeluargaan, siasah dan jenayah, hubungan kemasyarakatan, sukan dan seni, perubatan dan akhlak. Cua persoalan makanan, minuman dan juga pinjaman merupakan perkara yang banyak melibatkan umat Islam hari ini, kerana itu ia menjadi tumpuan yang lebih berbanding dengan isu-isu halal dan haram yang lain.

Buku ini amat baik untuk dijadikan rujukan oleh masyarakat Islam, dari semua lapisan masyarakat, sama ada pelajar, ibu bapa, guru, para pemimpin masyarakat dan lain-lain. Perbahasannya cukup menarik, kerana melibatkan nas-nas al-Quran, al-Sunnah, logik akal dan juga pendapat-pendapat ulama terdahulu dan semasa.
Sesiapa yang berminat untuk memiliki buku ini, sila kunjungi kedai-kedai buku yang berdekatan dengan tempat tinggal masing-masing atau boleh juga membelinya secara online melalui pautan berikut;

http://www.hidayah.com.my/site/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=60&category_id=7&page=shop.browse&limit=20&limitstart=20

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment