Thursday, October 3, 2013

Fiqh Perbandingan : Isu-Isu Fiqh Terpilih


Karya ulama yang ingin dikongsi bersama pembaca kali ini adalah sebuah buku karya ilmuan tempatan berjudul “ Fiqh Perbandingan : Isu-Isu Fiqh Terpilih ”.  Buku ini disusun oleh Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, seorang pensyarah di Universiti Terengganu Darul Iman. Buku ini telah diterbitkan - Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur - dengan cetakan pertamanya pada tahun 2007. Ketebalan buku ini merangkumi 512 halaman.

Buku ini merupakan sebuah karya fiqh yang mengupas beberapa isu-isu terpilih yang menjadi amalan dan perbincangan di kalangan masyarakat Islam kini, khusus masyarakat Islam di Malaysia. Menurut penyusunnya, buku ini merupakan lanjutan daripada buku “ Himpunan Isu-Isu Terpilih ” yang telah disusun oleh penyusun pada tahun 1996, yang diterbitkan oleh Darul Nu’man, Kuala Lumpur.

Memandangkan buku tersebut mendapat sambutan yang baik dan menggalakkan daripada pembaca, khususnya dari kalangan penuntut institut pengajian tinggi di tanah air, ia telah melahirkan satu inisiatif baru kepada penyusun untuk menyambung usaha murni ini dengan isu-isu yang lain pula. Namun begitu perbahasan isu-isu yang dibincangkan dalam buku baru ini lebih menjuruskan kepada konsep Fiqh Perbandingan (al-Fiqh al-Muqaran).

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk mendedahkan para pembaca dengan pandangan-pandangan ulama Islam tentang berbagai-bagai isu yang timbul di dalam masyarakat, dalil-dalil yang menjadi hujah di kalangan mereka, perbahasan ke atas dalil-dalil tersebut, seterusnya mengetahui pendapat yang terpilih berdasarkan kepada dalil dan hujah yang paling kuat di antara pendapat yang diutarakan.

Faedah paling besar dari mempelajari isu fiqh berdasarkan kepada konsep Fiqh Perbandingan ini ialah;

1.    Menyampaikan seseorang kepada hkum Allah di dalam masalah-masalah yang menjadi perselisihan di kalangan ulama’.
2.    Memudahkan kepada para penuntut ilmu, mengenali hokum-hukum Islam di dalam satu-satu isu secara lebih dekat dan mantap.
3.    Mendedahkan kepada para penuntut ilmu, mana pendapat yang kuat dan mana pendapat yang lemah.
4.      Menghapuskan belenggu jumud dan ta’sub yang keji kepada sesuatu mazhab fiqh.
5.      Mendedahkan sistem yang digunakan oleh para ulama’ di dalam memahami sesuatu isu.

Di dalam buku ini terdapat 4 jilid, dan di dalam setiap jilid tersebut dibentangkan beberapa isu penting. Terdapat 22 isu yang dibincangkan dalam buku ini - dalam jilid 1 (7 isu), jilid 2 (5 isu), jilid 3 (5 isu) dan jilid 4 (5 isu).

Dalam kata pengantar buku ini – penyusunnya mengharapkan buku ini dapat membuka minda umat Islam (khusus di Malaysia), tentang punca perselisihan pendapat di kalangan ulama’. Dalam menangani isu-isu yang dibincangkan di dalam buku ini, pembaca perlu melihat dan meneliti setiap dalil yang dinyatakan oleh setiap golongan ulama’ dan seterusnya melihat manakah pendapat yang paling kuat – yang sewajarnya untuk diterimapakai.

Buku ini juga diharapkan dapat menyuntik semangat kepada umat Islam untuk membuat kajian di dalam satu-satu isu yang timbul di dalam masyarakat dengan mengemukakan dalil-dalil yang mantap daripada aI-Quran, al-Hadis, ljmak Ulama, kaedah-kaedah fiqh, pendapat-pendapat ulama yang muktabar dan lain-lainnya. Supaya dengan itu, tradisi menelaah pendapat-pendapat ulama lain dan mengkaji sebelum menerima pendapat mereka, dapat disebarluaskan di dalam masyarakat, lebih-lebih lagi di kalangan para penuntut ilmu dan lulusan institusi pengajian tinggi yang berlatarbelakangkan pengajian Islam.

Buku masih ada di pasaran buku agama di Malaysia. Ia telah diterbitkan dengan cetakan baru oleh Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur. Buku ini boleh juga dibeli secara online daripada penerbitnya.  Jika berminat untuk memilikinya, sila layari pautan berikut;


Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment