Monday, June 18, 2012

Tafsir Fi Zilal al-Quran


Tafsir Fi Zilalil Qur'an

- (Powered by CubeCart) Fi Zilalil Qur’an adalah sebuah tafsir lengkap Al-Qur’anul Karim karya mujaddid unggul Asy-Syahid Sayyid Qutb Rahimahullah. Tafsir ini merupakan antara tafsir yang paling luas tersebar di dunia Islam dan kerap dijadikan bahan rujukan oleh para ulama’ dan juga sebagai sumber kajian ilmiyah di pusat-pusat pengajian tinggi. Penerangannya yang jelas dan mendalam menggunakan gaya bahasa Arab yang tinggi menyentuh jiwa dan perasaan para pembacanya. 

Tafsir ini juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Turki, Inggeris, Perancis, Urdu dan Bahasa Indonesia. Penterjemahannya ke dalam Bahasa Melayu telah disempurnakan oleh Almarhum Ustaz Dato ’ Haji Yusoff Zaky bin Haji Yacob berdasarkan naskhah asal Bahasa Arab cetakan keenam, iaitu cetakan yang telah dikemaskini oleh pengarangnya serta ditambah fahrasat ( indeks ) bagi memudahkan para pembaca membuat rujukan. Terjemahan tafsir ini mengambil masa selama 11 tahun untuk disiapkan dan dibahagikan kepada 17 jilid ( 30 juzuk ).

Keistimewaan Tafsir Fi Zilalil Qur’an :-

1. Kaedah Pentafsiran Naqliyah (Berasaskan Al-Qur’an dan Hadith)

Tafsir Fi Zilalil Qur’an ditulis bersandarkan kepada kajian-kajian mendalam yang ditimba secara langsung dari Al-Qur’an dan As-Sunnah serta riwayat-riwayat ma’thurat yang lain. Asy-Syahid Sayyid Qutb menggunakan satu kaedah pentafsiran yang membersihkan pentafsiran A1-Qur’an dari pembicaraan-pembicaraan sampingan dan selingan seperti perbahasan-perbahasan bahasa dan tata bahasa, ilmu kalam dan ilmu fiqah serta cerita-cerita dongeng Israeliyat yang lumrah dalam kebanyakan tafsir lain. 

Beliau menolak sama sekali pendekatan mentafsir ayat-ayat Al-Qur’an yang menyentuh kejadian alam buana dengan hasil kajian sains dan fizik kerana ianya tidak dapat bertahan lama dan sering dikuburkan oleh penemuan-penemuan baru yang silih berganti. Almarhum juga menolak kaedah yang mentakwil ungkapan-ungkapan Al-Qur’an yang tidak jelas pengertiannya. Dimensi kaedah pentafsiran naqliyah ini telah mendorong para ilmuan Islam menganggap Almarhum Asy-Syahid Sayyid Qutb sebagai pengasas kepada sekolah tersendiri di dalam bidang tabir yang menjadi kunci tentang cara yang sebaik-baiknya untuk memahami isi kandungan kitab suci yang mulia itu.

2. Bersepadu dan Selaras

Tafsir Fi Zilalil Qur’an telah disusun dalam bentuk yang bersepadu, selaras dan saling berkait antara satu ayat dengan satu ayat lain dalam setiap surah, menjadikan setiap tafsiran itu satu unit yang tersusun dan jelas bagi menegakkan konsep Tauhid Uluhiyah dan Rububiyah Allah. Tidak seperti tafsir-tafsir lain yang menjurus ke arah memisah-misahkan rangkaian ayatnya sehingga mengurangkan kesepaduan, keindahan dan kejelasan Al-Qur’an itu sendiri. Tafsir ini juga merupakan satu-satunya tafsir yang menjadikan Al-Qur’an berbicara dengan seluruh entiti manusia, dengan roh dan jiwanya, akal dan mindanya, fitrah dan hati nuraninya serta perasaan dan sentimennya. Ia membuatkan pembicaraan-pembicaraan Al-Qur’an begitu jelas maksudnya, banyak saranan dan inspirasinya, luas dan mendalam bayangannya, dan membuat akal manusia begitu tertarik dan terpesona serta perasaan dan sentimennya begitu segar dan peka.

3. Analisis Budaya dan Pemikiran Yang Mendalam

Tafsir Fi Zilalil Qur’an mengupas bentuk kehidupan berteraskan budaya jahiliyah yang mempengaruhi kehidupan manusia sepanjang zaman serta mendedahkan tipu daya segenap musuh Islam yang begitu licik dan bertopengkan kajian ilmiyah yang palsu untuk memusnahkan imej Islam yang suci dan menarik para cerdik pandai Islam ke dalam perangkap penyelewengan dari landasan agama yang sebenar. Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam tafsirnya juga sentiasa menekankan kesejagatan fenomena kekufuran terhadap ajaran-ajaran Allah yang tidak terbatas kepada masa-masa tertentu. Tafsir ini seterusnya mendedahkan berbagai bentuk fahaman ciptaan akal manusia yang menjurus kepada perbuatan syirik yang mempertuhankan sesama manusia, aliran yang mempertuhankan akal, sains dan teknologi serta aliran hedonisme yang merendahkan martabat insan ke makam haiwan.

4. Ulasan yang Indah, Jelas, Merangsang dan Tegas

Gubahan bahasa Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an amat indah dan mengasyikkan. Saranan-saranannya tegas dan lantang serta merangsang jiwa mukmin yang sentiasa dahagakan hidayah Allah. Persembahan Tafsir Fi Zilalil Qur’an ini menggambarkan kehidupan Asy-Syahid Sayyid Qutb sebagai seorang pendakwah yang amat mencintai Penciptanya, sabar, gigih, redha, tenang, tenteram, penuh tawakkal kepada Allah dan tidak mengenal erti menyerah atau berputus asa daripada Rahmat Allah.

Tafsir Fi Zilalil Qur’an yang bermakna "Di Bawah Bayangan Al-Qur’an" adalah sebuah judul yang tepat dengan fungsi dan sifat Al-Qur’an yang digambarkan oleh Rahimahullah sebagai sepohon pokok rahmat dan hidayah yang tegap dan rimbun, dengan dahan-dahan serta ranting- rantingnya yang subur dan rendang, menyediakan bayangan teduh, suasana tenang dan qudus, mencetuskan berbagai ilham, inspirasi, kefahaman yang halus dan mendalam kepada setiap pendengar dan pembacanya yang benar-benar serius dan membuka pintu hati dan minda mereka dengan penuh minat. Seperti kata Rahimahullah, "dalam detik-detik kembara Di Bawah Bayangan Al-Qur’an saya mendapat berbagai lintasan fikiran, pandangan di sekitar aqidah, di sekitar jiwa dan hayat manusia". Pengalaman dan perjalanan kehidupan beliau ini merupakan faktor-faktor penting yang melahirkan Tafsir Fi Zilalil Qur’an dalam bentuk ulasan yang unik mengatasi tafsir-tafsir yang lain.

Pandangan ulama terhadap Tafsir Fi Zilalil Quran;

Berkata Dr. Hasan Farahat: “Tafsir Fi Zilalil-Quran” telah menjadi begitu terkenal dengan sebab Sayyid Qutb (Rahimahullah) telah menulis tafsir ini sebanyak dua kali; kali pertama ia menulis dengan tinta seorang alim dan kali kedua dia menulis dengan darah syuhada’.

Berkata Yusof al-‘Azym” “Tafsir Fi Zilalil-Qur’an” adalah wajar dianggap sebagai suatu pembukaan Rabbani yang diilhamkan Allah kepada penulisnya. Beliau telah dianugerahkan matahati yang peka yang mampu menanggap pengertian-pengertian, gagasan-gagasan dan fikiran yang halus yang belum dicapai oleh mana-mana penulis tafsir yang lain


Sumber:


Artikel yang berkaitan;


 

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...