Saturday, February 2, 2013

Ushul al-Fiqh al-Islami


Kitab Ushul al-Fiqh al-Islami  merupakan sebuah kitab usul fiqh hasil karya al-'Allamah Prof. Dr.Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili . Beliau dilahirkan pada tahun 1932 M. di Dir Athiyah,  Damsyiq ibukota negara Syiria.

Kitab ini membahas tentang usul fiqh secara luas dan mendalam. Salah satu kelebihan kitab ini adalah pengarangnya mampu untuk melepaskan diri dari ikatan madzhab. Beliau mampu memadukan ramuan dari beberapa mazhab usul fiqh yang berbeza-beza antara satu sama lain sehingga memudahkan para pelajar usul fiqh untuk membuat perbandingan antara satu mazhab dengan yang lainnya.
Bagi anda yang berminat untuk mendapatkan e-book kitab ini, silakan download dengan klik  disini  atau di pautan berikut;
http://www.ziddu.com/download/4045145/Ushul_Fiqh_Al_Islami-Wahbah_Zuhaili.pdf.html
 
Di samping kitab di atas, Dr. Wahbah al-Zuhaili juga mempunyai kitab usul fiqh yang lain, iaitu Kitab al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Kitab ini agak ringkas berbanding buku beliau yang lalu. Dapatkan e-book kitab ini dengan mengklik pautan ini:   al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (الوجيز في أصول الفقه)
 
Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment