Tuesday, August 16, 2016

Karya Fiqh Mazhab Syafi'i Abad ke 12 Hijrah (1100 - 1199H)


01. al-Imam al-Akbar Syaikh  Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Syihabuddin bin Khalid al-Birmawi al-Anshari (1106H/1894M).
      a)     Hasyiah al-Birmawiy ‘ala Syarh Ibn Qasim[1].
      b)     Hasyiah ‘ala Syarh al-Manhaj[2]

02. Ahmad bin Zayn bin ‘Alawin bin Ahmad al-Habsyi al-‘Alawi al-Hadhrami (1069-1145H /1658-1733M)
      a)     al-Risalah al-Jami’ah wa Tazkirah al-Nafi’ah Bayna Ushuluddin wa al-Fiqh

03.  Syaikh al-Islam Muhammad al-Khalili al-Syafi’i (1147H)
       a)   Fatawa al-Khalili ‘ala al-Mazhab al-Syafi’i

04.  Husain bin Muhammad al-Mahalli al-Syafi’i al-Mishri (1170H)
       a)     Mazid al-Ni’mah li-Jam’i Aqwal al-Aimmah.
       b)     Kasyf al-Litsam ‘an As-ilah al-Anam
       c)      al-Kasyf al-Tam ‘an Irts Zawi al-Arham

05. al-Mudabighi, Syaikh Hasan bin 'Ali bin Ahmad al-Manthawi al-Syafi`i al-Azhari al-Mudabighi (1170H)
      a)     Hasyiah al-Mudabighi ‘Ala Syarh al-Khathib ‘Ala Matn Abu Syuja’[4]

06.  al-Muhaddis Ahmad bin Ali al-Syafi’i al-Azhari al-Ghazzi (1179H)
       a)     Qurrah al-‘Ain liman Wa’a  fi Istihbab Raf’i al-Yadayn fi  al-Du’a

07.  Muhammad bin Sulayman al-Kurdi (1127-1194H)
        a)     Hasyiah al-Kurdi  ‘ala al-Manhaj al-Qawim[5]
        b)     al-Fatawa 
        c)   Syarh Fara-id al-Tuhfah 
        d)  'Uqud al-Durar Fi Bayan Mushthalahat Tuhfah Ibn Hajar.
        e)    al-Fawa-id al-Madaniyyah fi Man Yufta bi Qawlihi min A-immah al-Syafi’iyyah

08.  Sulaiman bin Yahya bin ‘Umar bin Maqbul  al-Ahdal al-Zabidi (1137-1197H)
        a)     Wasya Hibr al-Samar fi Syai-i min Ahwal al-Safar[1] Iaitu hasyiah bagi kitab Fath al-Qarib al-Mujib bi Syarh al-Taqrib karya Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazzi al-Syafi’i  (918H).

[2] Iaitu hasyiah bagi kitab Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab karya Shaykh al-Islam Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (826-926H).

[3] Kitab ini disusun oleh muridnya al-Sayyid Ahmad bin Aminuddin al-Basthami dengan judul asalnya Fatawa al-Muhammadiyyah al-Khaliliyyah fi Waqi’at al-Saadah al-Syafi-‘iyyah.

[4] Iaitu hasyiah bagi kitab  al-Iqna’ Fi Hall Alfazh Abi Syuja’ karya al-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy (977H).

[5] Kitab yang judul asalnya al-Hawasyi al-Madaniyyah ‘ala al-Manhaj al-Qawim ini adalah hasyiah bagi kitab kitab al-Manhaj al-Qawim Syarh Masa-il al-Ta’lim karya al-Imam Ibn Hajar al-Haytami (909-973/974H). Di samping kitab ini, terdapat sebuah lagi hasyiah yang disusun oleh al-Kurdi bagi kitab al-Manhaj al-Qawim ini. Di mana hasyiah karya beliau yang kedua ini dikenali sebagai Hasyiah al-Shughra 'ala al-Manhaj al-Qawim.

1 comment:

  1. jazakallahu khairan utk pemilik blog ini..alhamdulillah bnyak manfaat sy dapat dari senarai review kitab2 oleh tuan..harap tuan dapat teruskan usaha review kitab2..ambo juga bekas pelajar maahad muhammadi lelaki dan cucu saudara kpd ust nik dir :)

    ReplyDelete

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...